Canolfan Chwarae Adventure Island

Child in ballpit

Gwybodaeth:

Canolfan hwyliog a chyffrous i blant ar lan môr croesawgar Ynys y Barri.

Mae Canolfan Chwarae Adventure Island yn cynnig y gorau o’r ddau fyd – glan y môr a chwarae. Mae digon o hwyl i’w gael i’r plant, a gallwch chi ymlacio gan wybod eu bod yn mwynhau.

Yn y ganolfan, mae ffrâm chwarae fawr, castell sboncio, adnoddau celf a chrefft ac ardal chwarae ar wahân i blant o dan bedair oed.

Yn agored gydol y flwyddyn.

Location