Barefoot Studio

Woman stretching

Gwybodaeth:

  • Llandŵ, CF71 7PF
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01446 775772
  • Gweithgaredd
  • Pris mynediad
  • Barefoot Studio
  • Dim cŵn

Mae Barefoot Studio yn un o brif stiwdios Pilates y DU.

Ceir yma gyfuniad o dîm o therapyddion penigamp a chasgliad o ddillad, esgidiau a chyfarpar  cadw’n heini i’ch helpu i fwynhau ffordd o fyw hapus ac iachus.

Gallwch gryfhau, ymestyn a chynyddu ffyrfiant eich corff mewn sesiynau unigol penodol ar eich cyfer neu mewn dosbarthiadau bach. Bydd gan Barefoot rywbeth i’w gynnig sy’n addas i chi.

Location