Parkrun Ynys y Barri

Barry Island Prom

Gwybodaeth:

Rhedfa wythnosol 5km wedi’i amseru sy’n agored i bawb yw Parkrun Ynys y Barri.

Mae’n cael ei chynnal ar bromenâd Ynys y Barri bob bore Sadwrn am 9:00am ac mae’r rhedwyr yn erbyn y cloc. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru, a bant â chi!

Er mwynhad y rhedwyr y cynhelir y digwyddiad. Ewch draw a rhedeg yn eich amser eich hun.

Bob wythnos, mae’r rhedwyr yn mynd am goffi wedyn yng nghaffi Marco, ac mae gwahoddiad agored i bawb!

Location