Canolfan Chwarae Bijou

ball pit

Gwybodaeth:

Ychwanegu at gynlluniau

Mae’r adnoddau penigmap yn cynnig awyrgylch croesawgar i rieni a phlant ymlacio ynddo, cael hwyl a chwrdd â ffrindiau.

Bydd y gweithgareddau yn Bijou yn siŵr o danio dychymyg y plant, gyda’i strwythur chwarae cyffrous ac amrywiaeth o  bartïon pen-blwydd thematig, yn ogystal â chornel Playstation.

Mae caffi Bijou yn gweini coffi ffres ac amrywiaeth o fyrbrydau iachus a phrydau ysgafn, ynghyd â chylchgronau a Wi-fi am ddim.

Yn agored gydol y flwyddyn.

Location