Bijou Play Centre

ball pit

Gwybodaeth:

  • CF71 7AB
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01446 771190
  • Gweithgaredd
  • Pris mynediad
  • Bijou Play Centre
  • Dim cŵn

Mae cyfleusterau modern yn cynnig amgylchedd croesawgar a chyfforddus i rieni a phlant ymlacio, cael hwyl a chwrdd â ffrindiau.

Mae’r gweithgareddau yn Bijou yn sicr o gipio dychymyg plant ifanc gyda’r strwythur chwarae cyffrous ac amrywiaeth o bartïon pen-blwydd ar thema benodol a chornel playstation.Mae caffi Bijou yn cynnig coffi wedi'i falu'n ffres a detholiad o fyrbrydau a phrydau ysgafn iach, cylchgronau a Wi-Fi am ddim.

Ar agor drwy’r flwyddyn.

Location