Gweithgareddau ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Gwybodaeth:

  • Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Ewyn, môr a thywod
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Mae’r pecynnau gweithgaredd yma’n ddefnyddiol iawn wrth geisio annog aelodau iau’r teulu i ddod am wibdaith i’r arfordir

O redeg o gwmpas mewn cestyll a chwrdd â môr-ladron mileinig i chwilota ffosiliau a hel Llychlynwyr - mae rhywbeth i danio’r dychymyg a rhoi’r coesau ar ras i chi a phob aelod o’r teulu ei fwynhau.

Lawrlwythwch un o’n pecynnau hwyl i’r teulu a dysgu am yr arfordir wrth i chi ei archwilio.

 

Dewch â hanes yn fyw gydag ap Realiti Estynedig (RE) y Fro. Defnyddiwch eich ffôn neu ddyfais dabled i ddarganfod hanes Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Mae Realiti Estynedig yn fodd penigamp i ddenu plant i awyr agored yr arfordir i fynd am dro, anadlu’r awyr iach a mwynhau safleoedd hanesyddol a hanesion lleol ar hyd y ffordd.

 

Lawrlwytho Gêm Hynt y Dryllwyr:

Dyfeisiau iOS:  Hynt y Dryllwyr

Dyfeisiau Android: Hynt y Dryllwyr

Lawrlwytho Ap RE Arfordir Treftadaeth Morganwg ar ddyfeisiau iOS ac Android:

Dyfeisiau iOS:  Prancio

Dyfeisiau Android: Prancio

Location