Pysgodfa Hazel Court Ponds

Man fishing

Gwybodaeth:

Ychwanegu at gynlluniau

Mae gan Bysgodfa Hazel Court Ponds rywbeth i bawb, o’r pysgotwr hamdden i arbenigwyr morgathod a charpiaid.

Mae nifer o rywogaethau o bysgod yn byw yn nyfroedd llynnoedd Hazel Court, sy’n cael eu bwydo gan y nentydd yn yr ardal, ac eithrio Catfish Lake.

Ceir mynediad rhwydd i’r glannau, ac mae maes parcio a thoiledau ar gael, ynghyd â siop fach lle gellir prynu te, coffi ac abwydydd. Mae’r holl lynnoedd ar gael ar gyfer pysgota nos. 

Location