Iolo Morganwg (1747-1826)

Iolo Morgannwg

Gwybodaeth:

  • Bro Morgannwg
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Gweithgaredd,Hanes a Dirgelwch
  • Mynediad am ddim

Heb os, roedd Edward Williams, sy’n fwy adnabyddus wrth ei enw barddol, Iolo Morganwg, yn un o feibion mwyaf cyfareddol a diddorol Cymru. 

Yn ystod ei fywyd, casglodd gronfa syfrdanol o wybodaeth am iaith, llenyddiaeth, cerddoriaeth, diwinyddiaeth, gwleidyddiaeth, amaethyddiaeth a garddwriaeth.

Ganed ef ym mhentref bach Pennon ym mhlwyf Llancarfan, a bu’n byw gan mwyaf mewn bwthyn bychan yn Nhrefflemin, Bro Morgannwg. Galwodd ei hun yn ‘Fardd Rhyddid’, a mawr yw ein dyled iddo am gyfrannu at sefydlu ymwybyddiaeth genedlaethol Gymreig nad oedd yn gyffredin cynt. 

Gwybodaeth am Iolo Morganwg Llyfryn gwybodaeth am Iolo Morganwg 

Taith Gerdded Llwybr Iolo Morganwg

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Llysgennad y Fro.

Location