Quasar

Quasar logo

Gwybodaeth:

  • Station Approach, Ynys Y Barri CF62 5TH
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 421611
  • Gweithgaredd
  • Pris mynediad
  • Quasar
  • Dim cŵn

Lleoliad tag laser dan do cyffrous, lle gall dau dîm frwydro gyda gynau laser.

Gellir trefnu partïon i blant ac oedolion. Gall ffrindiau a theuluoedd fwynhau’r gêm hwyliog hon. Mae nifer o wahanol becynnau ar gael.

Lleiafswm oed: 7

Location