Merlota Saddle Up

Horses

Gwybodaeth:

  • Gorllewin Aberddawan, CF62 4JA
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 07913006123
  • Gweithgaredd
  • Pris mynediad
  • Merlota Saddle Up
  • Dim cŵn

Marchogaeth a merlota i bob gallu yn harddwch Bro Morgannwg.

Canolfan ferlota fach sy’n cynnig amrywiaeth o brofiadau cyfeillgar o ferlota i blant ac oedolion.

Cynhelir y sesiynau yn yr awyr agored mewn marchgaeau a chaeau mwy, ac ar lwybrau ceffylau a lonydd a ffyrdd tawel. Mae hefyd yn bosibl trefnu teithiau pellach i oddi cartref.

Location