Crochendy Ewenni

Ewenny Pottery

Gwybodaeth:

  • Ewenni, CF35 5AP
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01656 653020
  • Y celfyddydau a diwylliant
  • Mynediad am ddim
  • Crochendy Ewenni
  • Dim cŵn

Mae Crochendy Ewenni’n adnabyddus ers blynyddoedd lawer fel busnes teulu sy’n cynhyrchu nwyddau o safon.

Mae Crochendy Ewenni’n unigryw – crochendy bach sydd wedi bod yn nwylo’r un teulu ers wyth cenhedlaeth. Bu crochendy’n sefyll ar y safle presennol er 1427 oherwydd y deunyddiau naturiol a geir yn yr ardal gyfagos. Mae yma siop sy’n gwerthu crochenwaith gwreiddiol a chasgladwy Ewenni.

Location