Canolfan Gelf y Memo

Memo

Gwybodaeth:

  • CF62 8NA
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 728622
  • Y celfyddydau a diwylliant,Ffilm a theatr
  • Pris mynediad
  • Canolfan Gelf y Memo
  • Dim cŵn

Canolfan amlbwrpas fywiog a chyffrous sy’n cynnwys sinema, wedi ei lleoli yng nghanol y Barri.

Mae rhaglen amrywiol y Memo’n cynnwys cerddoriaeth fyw, drama, dawns, comedi, ffilmiau, perfformiadau byw gan y Theatr Genedlaethol a gweithdai. Mae wedi datblygu’n ganolfan bwysig a chanolog i’r gymuned leol a’r tu hwnt, â mynediad hygyrch, a daw defnyddwyr i greu, gweld a chymryd rhan.

Mae'r lleoliad yn darparu cyfleusterau busnes / cynhadledd ardderchog - gweler #MeetCardiffCapitalRegion

Location