The Small Space

The Small Space 1140 x 500

Gwybodaeth:

  • 5 Island Road, Barry, CF62 7AR
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 739078
  • Y celfyddydau a diwylliant
  • Pris mynediad
  • The Small Space
  • No dogs please

The Small Space

The Small Space yw Theatr leiaf Cymru.  Mae The Small Space yn y Barri.Mae’r theatr 20 sedd hon, sef siop Fictoraidd gynt, yn cynnwys seddi ar ogwydd yn wynebu llwyfan bach, gyda bar â thrwydded lawn i fyny’r grisiau.Wedi’i chreu ac yn cael ei rhedeg gan y Consuriwyr o Safon Byd Eang Bryan Gunton a Jasper Blakeley, ill dau sy’n aelodau o’r Magic Circle, mae’r theatr yn cynnal sioeau gyda’r ddau gonsuriwr (Bryan a Jasper) yn perfformio sioeau cabaret llawn.  Yn ogystal â hyn, mae Consuriwyr Rhyngwladol eraill o Safon Byd Eang yn perfformio yn y theatr ynghyd â jazz byw, comedi stand-yp a nosweithiau sinema rheolaidd.

Mae’r lleoliad hefyd ar gael i'w llogi’n breifat.I gysylltu â’r theatr, cysylltwch â

 

  • info@thesmallspace.co.uk

 


 

Location