Ysbrydoliaeth

Hela ar gyfer syniadau diwrnod allan i'r teulu? Cynllunio seibiant rhamantus neu ddiwrnod hamddenol gyda theulu neu ffrindiau? Neu efallai y byddwch am fywiogi gyda syniadau i fwynhau'r awyr agored. Gadewch i ni eich ysbrydoli chi, neu pam na archwilio i chi eich hun isod ...

 

 

Diweddaru

Er mwyn cael eich diweddaru ar y digwyddiadau cyfredol ac sydd ar y gweill, newyddion am atyniadau a chynigion gan letyai ledled Bro Morgannwg, gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook.

  • Visit the Vale

  • @visitthevale 

 

 

Archwiliwch i chi eich hun ... beth y byddwch yn ei ddewis?

 

Previous

Page 1 of 1

Next

Cwm Nash

Off the beaten track, this beach is perfect for a quiet get away.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cobbles Kitchen and Deli

Mae Cobbles Kitchen and Deli wedi'i leoli mewn ysgubor hyfryd gradd ll o'r 17eg ganrif ar ymyl yr arfordir treftadaeth prydferth yn nghanol Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Ysgol Syrffio Southerndown

Mae astudio'n hwyl yn Ysgol Syrffio Southerndown.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

The Three Walks Dunraven

Tair Taith Dwnrhefn

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Glam Lamb

Cynhyrchion cig oen amheuthun

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Aberddawan

Dyma draeth mwyaf creigiog y rhan hon o'r arfordir. Mae'n boblogaidd ymhlith pysgotwyr a syrffwyr, ac yn dynodi terfyn pen dwyreiniol Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Brit Movie Tours - Gavin a Stacey

Dewch i deithio o amgylch Ynys y Barri ar daith dywys swyddogol Gavin a Stacey.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith gerdded unigryw sy'n cynnwys gweld siambrau claddu neolithig, gerddi Edwardaidd a chael hanes chwedlau goruwchnaturiol o fewn 7.5 milltir o grwydro.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

The Parsnipship

Cynnyrch llysieuol arloesol

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Tidal Bowling

Tidal Bowling

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith gerdded addas i gŵn – Grisiau Eogiaid

Ychydig o gamfeydd a da byw, adrannau byr ar heolydd tawel.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Fferm weithredol mewn 160 erw o gefn gwlad prydferth Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Mae 14 milltir o harddwch ysblennydd ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Salmon Leaps Walk - Vale Trail 6

Taith gerdded braf sy'n cynnwys cwm rhaeadrog, ceunant coediog ac eog yn neidio o bryd i'w gilydd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Golff Cottrell Park

Cwrs golff mewn parcdir yng nghanol cefn gwlad Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Teithiau Tywys Cymru Shan

Teithiwch mewn steil wrth i chi ddarganfod traethau cudd, pentrefi hanesyddol a gerddi anhysbys y Fro.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Valeways

Cynllun wedi ei weithredu gan wirfoddolwyr i gynnal hawliau tramwy cyhoeddus.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston - Lleoliad Priodas

Lleoliad unigryw i'w logi mewn parc gwledig

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Nash Point

Mae Nash Point, ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg, yn lleoliad hynod drawiadol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Clwb Golff Southerndown

Cwrs golff a luniwyd gan fyd natur dros filoedd o flynyddoedd, lle ceir golygfeydd ysblennydd dros yr arfordir.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Sefydliad Cenedlaethol Gwylio'r Glannau

Mae'n sefyll ar Nell's Point yn edrych dros y Sianel a thu hwnt.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gwinllan Glyndwr

Mae Gwinllan Glyndwr yn cynhyrchu amrywiaeth o winoedd arobryn.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Y Rhannau Gorau o'r Arfordir Treftadaeth, 11km

Y Rhannau Gorau o'r Arfordir Treftadaeth, 11km

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Bara Brith wedi'i bobi'n ffres gan 'Baked by Mel'.

Bara Brith wedi'i bobi'n ffres gan 'Baked by Mel'.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gerddi'r Hen Neuadd

Mae tiroedd heddychlon Gerddi'r Hen Neuadd y tu ôl i'r stryd fawr nesaf at yr Ardd Berlysiau.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea

Dyma un o'r eglwysi pwysicaf yng Nghymru, ac mae'n gartref i gasgliad o groesau hynafol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Hanes a Dirgelwch

Trysorau hanesyddol Bro Morgannwg yn aros i gael eu darganfod

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Grefft Old Wool Barn

Llecyn braf o gelf a chrefft mewn clos ddeniadol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Atyniadau Pawennau yn y Fro

Gweler isod ein rhestr o atyniadau a fydd yn fwy na pharod i'ch croesawu chi ac yn eich ffrind pedair coesog.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Pawennau yn y Fro

Cynllun sy'n dynodi ymhle mae croeso i gŵn yng nghefn gwlad Bro Morgannwg yw 'Pawennau yn y Fro'.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cocoa Therapy

Siocledi moethus wedi'u gwneud â llaw.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Elephant and Bun Delicatessen

Busnes teuluol wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad hardd Y Bont-faen ym Mro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Amgueddfa Awyr De Cymru

Amgueddfa Awyr De Cymru

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Old Cogan Hall Farm

Cynhyrchydd cig moch crefft cartref a selsig arbenigol o'r radd flaenaf, cig oen a chig eidion Cymru Gwarant Fferm a Thyrcwn Nadolig ffres traddodiadol, wedi'i leoli ym Mhenarth.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Iolo Morganwg (1747-1826)

Heb os, roedd Edward Williams, sy'n fwy adnabyddus wrth ei enw barddol, Iolo Morganwg, yn un o feibion mwyaf cyfareddol a diddorol Cymru.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Fforest Hensol

Coedwig gymysg ar ochr ddwyreiniol pentref dymunol Llanddunwyd yw Fforest Hensol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Dewch i ddarganfod tref farchnad hanesyddol y Bont-faen, y caeau a'r llwybrau coediog o'i chwmpas

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Pysgodfa Sevenoaks

Man gwledig, prydferth sy'n ddelfrydol i dreulio diwrnod tawel yn pysgota.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Hang Fire Southern Kitchen

Mae'n arddangos yr holl bethau rydym yn eu caru am Dde yr UDA.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Go-gerti De Cymru

Rasiwch yn chwim ar un o'r cyrsiau mwyaf, cyflymaf a mwyaf cyffrous yng Nghymru.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Chwarae Coconuts

Taniwch ddychymyg eich plant a llosgi eu hynni wrth i chi sgwrsio a mwynhau paned.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

Dewch i gael diwrnod gwych yn ein parc gwledig!

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Perllannau Llanbleddian

Seidr a pherai o Fro Morgannwg. Pencampwyr CAMRA gwneud Seidr yng Nghymru 2014 a 2016.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gwasanaethau Pawennau yn y Fro

Dyma restr o'r gwasanaethau lleol a fydd yn hapus i'ch croesawu ac i'ch helpu chi a'ch ci.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Golygfeydd ysblennydd ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, ynghyd â ffermdiroedd gwledig a choetiroedd hynafol Castell San Dunwyd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Llwybr gwledig, braf, lle gall cerddwyr fwynhau golygfeydd hyfryd byd natur, a rhai wedi eu creu gan unigolion hanesyddol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Castell Aberogwr

Olion castell carreg Normanaidd wedi eu lleoli mewn man dymunol ar lannau afon Ogwr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar storïau 'r Fro yn dod yn fyw. Hanesion Y Fro; y storïau, mythau a'r chwedlau o Fro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Llwybr Arfordir Cymru

Cyfle i fwynhau milltiroedd lawer o grwydro ar hyd Lwybr Arfordir Cymru ym Mro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Bae Whitmore (traeth Ynys y Barri)

Lle delfrydol i gael diwrnod o hwyl ar Ynys y Barri gydol y flwyddyn

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Crochendy Ewenni

Mae Crochendy Ewenni'n adnabyddus ers blynyddoedd lawer fel busnes teulu sy'n cynhyrchu nwyddau o safon.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Slade Farm Organics

Porc, Cig Oen, Cig Eidion a Chig Dafad o safon.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Marchnad Ffermwyr Bro Morgannwg

Marchnad fisol a gynhelir yn y Bont-faen gan grŵp o gynhyrchwyr lleol brwdfrydig.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Gelf y Memo

Canolfan amlbwrpas fywiog a chyffrous sy'n cynnwys sinema, wedi ei lleoli yng nghanol y Barri.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Oriel yr Hen Neuadd

Oriel yr Hen Neuadd

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gemau Peli Paent Taskforce

Dewch i brofi gwefr yr helfa gyda Gemau Peli Paent a Thag Laser Taskforce.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Wild Fig

Hufen Iâ Arbennig a chartref i The Brulée Bar

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Foxy's Deli

Yn gwasanaethu Penarth gyda'r gorau o gynnyrch lleol ers 2002.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Saffari Fferm Slade Farm Organics

Saffari fferm hwyliog ac addysgiadol wedi ei leoli ar 800 erw o dir fferm organig.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gwinllan Llanerch

Gwinllan brydferth ar ddeg erw o dir, gyda bwyty, llety, teithiau tywys annibynnol ac ysgol goginio.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Lleoliadau Priodi Ysbrydoledys

Lleoliadau Priodi Ysbrydoledys ym Mro Morgannwg

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Ffoto Ramble

Tynnu lluniau gwych o Arfordir Treftadaeth Morgannwg dan hyfforddiant arbenigol wrth fwynhau crwydro ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Win a Beach Hut for the Day

Cystadleuaeth enill Cwt Traeth am y diwrnod

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Yr Ardd Berlysiau

Arddangosfa ogoneddus o berlysiau a phlanhigion meddyginiaethol, sy'n nodweddiadol o erddi perlysiau'r gorffennol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Clwb SUP yr Ynys

Clwb SUP yr Ynys

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Amgueddfa'r Bont-faen

Amgueddfa ddiddorol am hanes lleol yn y Bont-faen.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Bae Dwnrhefn

Mae'r trigolion lleol yn hoff iawn o draeth Bae Dwnrhefn (Southerndown), ac mae'n denu nifer fawr o ymwelwyr bob blwyddyn.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Antur Golff Smugglers Cove

Cwrs golff antur â thema môr-ladron wedi ei leoli ar lan y môr yn Ynys y Barri.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Mae'r daith gerdded hon yn rhoi cyfle i gerddwyr brofi amrywiaeth arfordir Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Teithiau Tywys Real Wales

Dewch i fwynhau'r llefydd prydferth, y bobl a'r profiadau sy'n eich disgwyl.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Blue Plaque Trail - Llantwit Major

Mae'r safleoedd yma wedi cael eu cofnodi gan y Plac Glas sy'n dynodi safle o ddiddordeb hanesyddol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Glass by Design

Oriel stiwdio unigryw sy'n cynnig gwaith llaw gwreiddiol o wneuthurwyr o Gymru drwy gyfryngau gwydr, llechi, coed, metel, cerameg, papur a ffelt.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Aberogwr

Mae hwn yn un o'r traethau mwyaf poblogaidd ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg oherwydd ehangder y tywod euraid a'r pyllau creigiog.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gwesty a Chlwb Golff St Mary's

Cwrs golff 18 twll â golygfeydd ysblennydd dros brydferthwch cefn gwlad Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Hamdden y Bont-faen

Canolfan Hamdden yng nghanol y Bont-faen sy'n cynnig amrywiaeth o adnoddau.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Pysgodfa Hazelcourt Ponds

Mae gan Bysgodfa Hazelcourt Ponds rywbeth i bawb, o'r pysgotwr hamdden i arbenigwyr morgathod a charpiaid.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cerddwyr Bro Morgannwg

Gallwch fwynhau amrywiaeth o deithiau cerdded gyda grŵp Vale of Glamorgan Ramblers.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gwinllan Glyndŵr

Mae Gwinllan Glyndŵr yn cynhyrchu ystod o winoedd gwych a gafodd eu blendio a'u heplesu gan eu cynhyrchwyr medrus ers dros chwarter canrif. Mewn lleoliad hardd ar gyfer eich ymweliad, archebu taith gyda sgwrs, bwffe cartref a sesiwn blasu gwin.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Castell San Dunwyd

Bu'r castell hwn o'r ddeuddegfed ganrif yn gartref i William Randolph Hearst a'i gyfeillion o Hollywood ar un adeg. Bellach, mae'n gartref i Goleg Iwerydd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Hot Diggidy Dog

Mae'r sawsiau'n boeth iawn gyda blas sy'n tynnu dŵr o'r dannedd, yn fras, yn felys ac yn sawrus.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Food for Thought Delicatessen

Bydd drysau'r siop yn agor am 6:30 yn barod at brysurdeb amser brecwast a chaiff mwyafrif y bwydydd eu gwneud neu eu coginio yn y siop.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Llwybr Bae Caerdydd

Llwybr Bae Caerdydd

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gwersyllfa Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Codwch babell yn ein gwersyllfa ar derfynau ein coetiroedd ardderchog.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Rhanbarth Prifddinas Caerdydd

Rhanbarth Prifddinas Caerdydd – rhanbarth hyderus, cydweithredol a chlòs sy'n barod am dwf economaidd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Hamdden y Barri

Mae Canolfan Hamdden y Barri'n hyrwyddo ffordd o fyw iachus.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Bysgota Dyffryn Springs

Mae Dyffryn Springs yn cynnig pysgota bras i bysgotwyr o bob math.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cardiff Cruises

Cyfle i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd bendigedig mewn taith dywys ar long ar hyd yr arfordir.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Siopau Pawennau yn y Fro

Dyma restr o siopau a fydd yn hapus i'ch croesawu chi a'ch ci.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Marina Penarth

Mae Marina Penarth wedi ei leoli ym masn hanesyddol Dociau Penarth, a dyma ran fwyaf cysgodol Bae Caerdydd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Teithiau Tywys Loving Welsh Food

Diwrnodau allan blasus … Pice ar y mae a gwin, cestyll a choginio, saffarïau bwyd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Clwb Golff y Glamorganshire

Cwrs heriol dros ffyrdd teg cul, coediog, rhwystrau dŵr a thros 60 pwll tywod i dystio i'ch gallu golffio.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Siop Crafts by the Sea

Siop grefftau a chreiriau sy'n gwerthu nwyddau celf a chrefft lleol wedi'u gwneud â llaw.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Marchogaeth Llansanffraid

Busnes teulu sefydlog sy'n cynnig amrywiaeth o wersi marchogaeth i oedolion a phlant.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Distyllfa gwirodydd a phrofiad i ymwelwyr yng Nghastell Hensol

Distyllfa gwirodydd a phrofiad i ymwelwyr yng Nghastell Hensol

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Beiclo'r Fro

Golygfeydd glan môr godidog, pentrefi cysglyd: Mae'r cyfan yn aros amdanoch.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Eglwys Sant Cadog

Eglwys Sant Cadog yw canolbwynt pentref bach, hyfryd Llancarfan yng nghefn gwlad Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Celf Ganolog

Mae gofod arddangos clodwiw y Fro yn gartref i gyfres o arddangosfeydd amrywiol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Teithiau Bws yn y Fro

Mae cwmni Southern Wales Tourism yn trefnu teithiau tywys i ymwelwyr â'r Fro.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Llety Pawennau yn y Fro

Mae llawer o bobl yn dymuno mynd â'u cŵn i ffwrdd erbyn hyn. Isod, ceir rhestr o letywyr a fydd yn hapus i'ch croesawu chi a'ch ci i Fro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gweithgareddau ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Mae'r pecynnau gweithgaredd yma'n ddefnyddiol iawn wrth geisio annog aelodau iau'r teulu i ddod am wibdaith i'r arfordir

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Castell y Barri

Castell y Barri

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Siambr Gladdu Tinkinswood

Cafodd y siambr gladdu Neolithig hon ei hadeiladu bron i 6000 o flynyddoedd yn ôl, ac roedd yn dal dros 50 o gyrff.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cyrsiau Gwydr Lliw Pyramid

Adferiadau gwydr lliw i'w harchebu, atgyweirio gwydr, comisiynau, celf a chrefft.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Paget Rooms

Theatr hanesyddol yng nghanol Penarth yw'r Paget Rooms.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr

Canolfan hamdden sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau yng nghanol Llanilltud Fawr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Clwb Golff Sain Tathan

Cwrs naw twll heriol ond hygyrch wedi ei leoli mewn parcdir hyfryd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Farchogaeth Ogmore Farm

Canolfan Farchogaeth ger Castell Aberogwr sy'n addas i bawb

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Dyma'r llwybr perffaith i'r sawl sy'n mwynhau ychydig o hanes wrth gerdded. Mae tref Llanilltud Fawr wedi ei sefydlu ers dros 3,000 o flynyddoedd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Teithiau Darganfod Cymru

Chwilio am daith i le hudol yn llawn antur a harddwch? Rydych chi wedi dod i'r lle iawn!

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Bragdy Bro Morgannwg

A wneir â llaw ym Mro Morgannwg ers dros 10 mlynedd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Parc Hamdden Ffontygari

Mae Parc Hamdden Fontygary'n barc carafanau a theithio teuluol wrth Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

The Small Space

The Small Space yw Theatr leiaf Cymru.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Mae Canolfan Ymwelwyr yr Arfordir Treftadaeth yn gartref i'r Ceidwaid sy'n gofalu am yr arfordir syfrdanol hwn.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Happy Days Vintage Homestore

Nwyddau cain o dras wedi eu hailgylchu, i chi a'ch cartref.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Warren Mill Farm

Ymwelwch â'r fferm hon i weld detholiad mawr o anifeiliaid fferm cyfeillgar ar barc fferm 10 acer.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Siambr Gladdu Llwyneliddon

Y siambr garreg sengl hon yw'r unig beth sy'n weddill o heneb gladdu llawer mwy.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Castell Sain Quentin

14th century remains of a large courtyard castle, including a massive twin-towered gatehouse.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Pentref Canoloesol Cosmeston

Camwch yn ôl mewn amser i brofi'r Pentref Canoloesol, pentref o'r 14eg ganrif: atyniad treftadaeth unigryw yng Nghymru

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Parciau Bro Morgannwg

Mae digonedd o barciau a gerddi bendigedig ledled Bro Morgannwg, o barciau a meysydd chwarae lleol i warchodfeydd natur a pharciau gwledig.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Tomos a Lilford

Mae Tomos a Lilford yn bragu cwrs gyda gwahaniaeth – mae pob cwrw yn rysáit clasurol a ddatblygwyd dros flynyddoedd o fragu.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Chwarae Sadie a Frank

Canolfan chwarae meddal dan do i blant.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith gerdded addas i gŵn – Aberddawan

Taith gerdded addas i gŵn – Aberddawan

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Llwybr Straeon Ynys y Barri

Dewch am dro drwy fyd y dychymyg …

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cynllun Placiau Pier Penarth

Ydych chi am nodi digwyddiad arbennig neu goffáu person annwyl? Gwnewch hynny drwy roi plac pres ag arysgrif ar Bier Penarth.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Vale Golf Breaks

Mae Vale Golf Breaks yn cyfuno golff heriol â llety o safon i chi fwynhau hoe go iawn o'ch bywyd bob dydd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

The Barn at West Farm

Mae golygfeydd ysblennydd i'w gweld o leoliad The Barn at West Farm ar ben clogwyni Arfordir Treftadaeth Morgannwg – cefndir perffaith ar gyfer lluniau priodas byddwch yn eu trysori.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Merlota Saddle Up

Marchogaeth a merlota i bob gallu yn harddwch Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Yr Ysgubor Chwarae

Ardal chwarae dan do dros sawl llawr, a chaer chwarae awyr agored!

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cerdded yn y Fro

Casgliad o ddeg taith gerdded Llwybrau'r Fro, lle gallwch fwynhau amrywiaeth o olygfeydd cefn gwlad ac arfordirol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Teithiau Geo De Cymru

Teithiau Geo De Cymru

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cwm Colhuw - Traeth Llanilltud Fawr

Mae traeth Cwm Colhuw yn boblogaidd â syrffwyr a theuluoedd fel ei gilydd, ac mae'n llawn o'r adnoddau sydd eu hangen am ddiwrnod gwych i'r teulu.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gerddi a Thŷ Dyffryn

Gerddi Edwardaidd ysblennydd sy'n amrywio o eangderau llydan i lecynnau bach cudd, a phlasty mawr yn edrych dros y cyfan.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Castell Hen Bewpyr

Adfeilion maenordy caerog canoloesol sy'n dyddio o 1300.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gerddi Dwnrhefn

Lleolir Gerddi Dwnrhefn ger traeth Southerndown ym Mro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gweithgareddau Awyr Agored

Beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd, marchogaeth, syrffio, pysgota... mae rhywbeth i bawb.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Clwb Golff Dinas Powys

Cwrs golff hardd ond heriol â golygfeydd dramatig dros Fôr Hafren, Penarth a'r Fro.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded yr Arfordir addas i gŵn

Dim un gamfa, dim da byw, digonedd o finiau baw ci a thafarn sy'n croesawu cŵn, gyda phowlenni dŵr a lle i eistedd tu allan.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Amgueddfa Ryfel y Barri

Amgueddfa annibynnol wedi ei rhedeg yn bennaf gan grŵp hanes Barry at War.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Hwylio Challenge Wales

Llong hwylio 72-droedfedd yw Challenge Wales, sy'n cynnig cyfle i chi ddysgu sgiliau bywyd drwy hyfforddiant rasio llong hwylio.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Dragon's Quest Mini Golf

Antur golff mini i'r teulu cyfan ym Mharc Hamdden Ffontygari.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Chwarae Adventure Island

Canolfan hwyliog a chyffrous i blant ar lan môr croesawgar Ynys y Barri.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Pysgodfa Gwrs Warren Mill

Llyn melin naturiol 4.5 erw yw'r llyn, ac mae ynddo stoc amrywiol a digonol o bysgod.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Ceir a Cheffyl y Fro

Teithiwch ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg mewn steil.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cynllunio eich grŵp Ymweliad i Ynys y Barri

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ynys y Barri a gobeithiwn y bydd eich grŵp yn joio mas draw. Rydym wedi casglu ychydig o wybodaeth a fydd yn eich helpu i gynllunio'ch diwrnod.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Traethau Bro Morgannwg

Mae traeth o fewn cyrraedd rhwydd ymhle bynnag rydych chi ym Mro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Castell Ffwl-y-mwn

Adeiladwyd tua 1200, mae'n un o'r cestyll canoloesol prin sy'n gartref hyd heddiw.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

I City ac yn ôl, 27km

I City ac yn ôl, 27km

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith gerdded addas i gŵn – Aberogwr

Taith gerdded addas i gŵn – Aberogwr

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taflenni Gwybodaeth am Fro Morgannwg

Defnyddiwch y taflenni gwybodaeth yn yr adran hon er mwyn dewis pethau i'w gwneud a llefydd i ymweld â nhw.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Bijou Play Centre

Mae cyfleusterau modern yn cynnig amgylchedd croesawgar a chyfforddus i rieni a phlant ymlacio, cael hwyl a chwrdd â ffrindiau.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Clwb Golff Wenvoe Castle

Cwrs golff parcdir heriol ym mhrydferthwch cefn gwlad Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Golff

O rhai pencampwriaeth i feysydd i barcdir, bydd cwrs i chi ym Mro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Ap Realiti Enstynedig Parc Gwledig Porthceri

Daw Parc Gwledig Porth Ceri yn fyw wrth i chi fynd allan a chwilota

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Gelfyddydau St Donats

Canolfan ddiwylliannol bwysig wedi ei lleoli ar diroedd prydferth Castell San Dunwyd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Mae'r llwybr hwn yn cynnig cipolwg cyfareddol ar y diwydiannau twristiaeth a morwrol sydd wedi bod mor hanfodol i hanes Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Clwb Golff Brynhill

Cwrs golff 18 twll wedi ei leoli yng nghefn gwlad deniadol, prydferth Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded Aberogwr

Golygfeydd ysblennydd o dwyni tywod Merthyr Mawr, Bae Dwnrhefn, Castell Aberogwr, Eglwys Santes Brid a gerddi muriog ac adfail Castell Dwnrhefn.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Vale Cider

Gwneuthurwr seidr crefft teuluol yng nghanol Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Parc Hamdden Ynys y Barri

Hwyl i'r teulu cyfan gyda reidiau ffair, arcedau difyrion ac adloniant.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Parkrun Ynys y Barri

Rhedfa wythnosol 5km wedi'i amseru sy'n agored i bawb yw Parkrun Ynys y Barri.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Profiad a Siop yr RNLI

Mae am ddim ac yn ffordd hwyl i bawb o bob oedran ddysgu sut mae parchu'r dŵr ar hyd ein glannau.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Hamdden Penarth

Canolfan hamdden yng nghanol Penarth sy'n cynnig amrywiaeth o adnoddau.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Quasar

Lleoliad tag laser dan do cyffrous, lle gall dau dîm frwydro gyda gynau laser.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Castell Hensol

Wreiddiol yn sefyll ar diroedd tirluniedig sy'n siŵr o greu argraff ar eich gwesteion.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Ymwelwyr Goleudy Nash Point

Goleudy eiconig gweithredol wedi'i gofrestru Gradd II.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cadeiriau Olwyn Traeth

Mae cadeiriau olwyn aml-ddefnydd ar gael yn Ynys y Barri, sy'n cynnig cyfle i ymwelwyr fynd i lawr i'r traeth yn ddiogel.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Capital Adventure Cymru

Mae Canolfan Capital Adventure Cymru yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored cyffrous a phrofiadau antur gwefreiddiol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Bwytai Pawennau yn y Fro

Fwy na thebyg y byddwch chi a'ch cyfeillion ar ddwy a phedair coes yn awyddus i fwynhau pryd o fwyd ar ôl bod yn cerdded. Bydd pob aelod o'ch grŵp yn derbyn croeso yn y bwytai isod.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Eglwys Sant Barrwg Ynys y Barri

Eglwys Sant Barrwg Ynys y Barri

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Gerddi'r Cnap

Gyda'u borderi llawn blodau, mae'r Gerddi a'r Llyn yn llefydd delfrydol i deuluoedd gerdded a mwynhau picnic.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Rheilffordd Dwristaidd y Barri

Dewch i deithio ar gerbyd hanesyddol a dysgu am hanes y rheilffyrdd yn y Barri a thu hwnt.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Y Fro Gwyllt

O fflora a ffawna o madfallod cribog gwych i ddyfrgwn, o degeirianau gwyllt i glychau'r gog.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Fablas

Hufen iâ Cymreig o ansawdd wedi'i wneud yng nghanol Bro Morgannwg

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Parc Gwledig Porthceri

Mwynhewch yr awyr agored ym Marc Gwledig Porthceri ar ben traeth Cold Knap yn agos at y Barri ym Mro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Canolfan Farchogaeth Liege Manor

Ysgol farchogaeth, canolfan hyfforddiant a stablau hurio yng Nghanolfan Farchogaeth Liege Manor.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Cytiau Traeth Ynys y Barri

Mae 24 o gytiau traeth lliwgar, llachar ar Ynys y Barri, a golygfeydd ysblennydd dros y môr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Barefoot Studio

Mae Barefoot Studio yn un o brif stiwdios Pilates y DU.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Llwybr Placiau Glas y Bont-faen

Cowbridge Blue Plaque Trail

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Taith Gerdded y Fforest Hudol

Taith gerdded gylchol sy'n amlygu nodweddion gorau Bro Morgannwg

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

The Vale Resort

Ceir yma ddau gwrs golff pencampwriaeth, adnoddau penigamp a golygfeydd ysblennydd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Pen-y-bont ar Ogwr i Lanilltud Fawr: Taith Darrell, 54km

Pen-y-bont ar Ogwr i Lanilltud Fawr: Taith Darrel, 54km

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Llwybr Cerdded y Goedwig Hud - Croesawir Cŵn

Llwybr Cerdded y Goedwig Hud - Croesawir Cŵn

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau

Pier a Phafiliwn Penarth

Mae pier urddasol Penarth yn edrych dros foryd afon Hafren ac mae'n gartref i adeilad eiconig art deco'r Pafiliwn, a godwyd yn 1929.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Ychwanegwch at eich cynlluniau
Previous

Page 1 of 1

Next