I City ac yn ôl, 27km

Lllantwit-Major-Town

Gwybodaeth:

  • City
  • Llantwit Major and the Heritage Coast
  • Gweithgaredd

I City ac yn ôl, 27km

Un o bentrefi lleiaf Bro Morgannwg yw City, yn ddigon digrif, ac mae llwybr sy’n mynd trwyddo yn un o hoff deithiau Forza CyclesCychwynnwch yn Llanilltud Fawr, ewch trwy’r lonydd i’r Bont-faen (heibio Eglwys ddeniadol y Santes Fair). Yna ewch tua’r gogledd i gyfeiriad Pont-y-clun. Ewch heibio’r ysgol a thafarndai ac yna i’r chwith tua City.  Dilynwch y lonydd i gyfeiriad Llangan (y gorllewin) ac yna tua’r de eto am Trefonnen ac yna i Lanilltud Fawr.

Lawrlwythwch fersiwnf PDF o’r daith hon i City ac yn ôl.

Location