Win a Beach Hut for the Day

Amser cystadlu! Rhowch cyfle i ennill un o Cytiau Traeth eiconig Ynys Y Barri am ddiwrnod.

I gysdadlu i ennill cwt traeth am y dydd, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ateb y cwestiwn canlynol .......

Allwch chi enwi'r goleudy ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg?

Nodwch eich ateb i gystadlu isod. Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap a'u hysbysu trwy e-bost.

Pob lwc!

 

Barry_Island_Beach Hut 1

Dewch i'r Fro 

Mae Bro Morgannwg yn gyrchfan amrywiol gyda Phenarth yn y Dwyrain gyda'i siopau annibynnol, y marina, a'r pier art deco hardd a Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston. I'r Gorllewin mae Llanilltud Fawr ar yr Arfordir Treftadaeth Morgannwg (a Llwybr Arfordir Cymru), sydd yn tref hanesyddol hynafol. Ymhellach ar hyd yr arfordir mae Bae Southerndown a Aber Ogwr yn gwneud am ddiwrnod traeth gwych. Yng Nghanolbarth y Fro mae gefn gwlad a phentrefi craff, ac mae'r Bont-faen gyda'i fwyta a'i siopa da bob amser yn werth ymweld. Yn wir, mae gan y Fro rywbeth i bawb. 

Mae diwrnod allan ar Ynys y Barri yn brofiad gwych i'r teulu cyfan. Mae gennym draeth enwog Baner Las i ddechrau a rhai o'r siopau coffi gorau a chaffis yn yr ardal, mae gennym siopau pysgod a sglodion traddodiadol. Mae yna lawer i ddifyrru'r plant yn cynnwys wal ddringo, cytiau traeth a'r nodwedd ddŵr, ymhellach i lawr y gyrchfan yw maes golff antur a gerddi tirlunio hardd. Mae yna arcedau peiriant slot a Pharc Pleser Ynys Barri i bawb eu mwynhau. Mae hyn i gyd cyn i chi gyrraedd y traeth! Gweler ein tudalen Cytiau Traeth am wybodaeth. 

Gweler ein tudalen Cytiau Traeth am wybodaeth. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Rhowch gyfle at gystadleuaeth enill Cwch Traeth Ynys Barri yma

  

Ynys y Barri

Ynys y Barri

Mae Ynys y Barri wedi denu ymwelwyr ers yr 1870au ac mae apêl ei thraethau euraidd, caffis a difyrion teuluol yn gryfach nag erioed.

Ynys y Barri

Traethau Bro Morgannwg

Traethau Bro Morgannwg

Mae traeth o fewn cyrraedd rhwydd ymhle bynnag rydych chi ym Mro Morgannwg.

Traethau Bro Morgannwg

Llety

Llety

Mae ystod eang o lety o safon at ddant a chyllideb pawb ym Mro Morgannwg.

Llety

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Mae Bro Morgannwg yn cynnig digwyddiadau cyffrous ac amrywiol gydol y flwyddyn. O'r digwyddiad "Isle of Fire" i sinemâu awyr agored, bwyd stryd i wyliau cerddoriaeth fyw i Ras yr Enfys, sioeau trafnidiaeth a lloriau iâ Nadoligaidd.... mae yna wastad rhywbeth i'w wylio neu wneud!

Digwyddiadau