Gwinllan Llanerch

Gwybodaeth:

  • Hensol, CF72 8GG
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01443 222716
  • Teithiau tywys bwyd a gwinllannoedd
  • Pris mynediad
  • Gwinllan Llanerch
  • Dim cŵn

Gwinllan brydferth ar ddeg erw o dir, gyda bwyty, llety, teithiau tywys annibynnol ac ysgol goginio.

Cynhyrchydd gwin llwyddiannus, cyfoes, sy’n cynnig lletygarwch neilltuol yng nghanol cefn gwlad prydferth Cymru. Dyma gartref gwinoedd Cariad, sydd wedi bod yn hynod lwyddiannus, gan ennill nifer o wobrau, ac fe gynhyrchir oddeutu 10,000 o boteli bob blwyddyn yma.

Mae llety ar gael. 

Location