Glam Lamb

Glam Lamb stall

Gwybodaeth:

  • Wern Fawr Farm, Ystradowen, CF71 7SY
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01446 774458
  • Cynhyrchwyr bwyd a diod
  • Glam Lamb

Fferm Wern Fawr, Ystradowen, Y Bont-faen yw cartref Glam Lamb.

Mae wedi’i lleoli yn nghanol Bro Morgannwg, sef ardal sy’n adnabyddus am gynhyrchu glaswellt ardderchog yn ogystal â chnydau âr cynnyrch uchel. Mae Glam Lamb yn ffermwyr da byw traddodiadol ac yn gwerthu'r hyn maent yn ei wyna a’i fagu eu hunain yn unig, gan sicrhau ansawdd cyson a olrheinadwyedd llwyr i gwsmeriaid.

 

Location