Gwinllan Glyndŵr

Glyndwr vines

Gwybodaeth:

  • Llanblethiam, CF71` 7JF
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01446 774564
  • Cynhyrchwyr bwyd a diod
  • Gwinllan Glyndŵr

Mae Gwinllan Glyndŵr yn cynhyrchu ystod o winoedd gwych a gafodd eu blendio a'u heplesu gan eu cynhyrchwyr medrus ers dros chwarter canrif. 

Mewn lleoliad hardd ar gyfer eich ymweliad, archebu taith gyda sgwrs, bwffe cartref a sesiwn blasu gwin.

Mae Llety ar gael. 

Location