Vale Cider

Vale Cider Glass

Gwybodaeth:

  • Bonvilston
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 07933 286631
  • Cynhyrchwyr bwyd a diod
  • Vale Cider

Gwneuthurwr seidr crefft teuluol yng nghanol Bro Morgannwg.   

Byddant yn crefftio seidr â llaw ar eu fferm gan ddefnyddio sudd pur afalau newydd eu cywasgu o'u perllannau. Mae Vale Cider yn gwerthfawrogi traddodiad a threftadaeth gwneud seidr yng Nghymru.

 

Location