Rheilffordd Dwristaidd y Barri

Steam train

Gwybodaeth:

Dewch i deithio ar gerbyd hanesyddol a dysgu am hanes y rheilffyrdd yn y Barri a thu hwnt.

Cyfle i gael profiad o reilffordd go iawn yn gweithredu. Mae trenau’n rhedeg ar ddyddiadau penodol gydol y flwyddyn, a chynhelir digwyddiadau arbennig adeg y Pasg a’r Nadolig. . Ar ôl i chi fod ar y trên, beth am ymweld ag Amgueddfa Ryfel y Barri, sydd yn yr un adeilad?

Ewch i'w gwefan am fanylion llawn.

Location