Pentref Canoloesol Cosmeston

Gwybodaeth:

Camwch yn ôl mewn amser i brofi’r Pentref Canoloesol, pentref o’r 14eg ganrif: atyniad treftadaeth unigryw yng Nghymru

Mae Pentref Canoloesol Cosmeston yn un o amgueddfeydd awyr agored blaenllaw Cymru ac yn atyniad treftadaeth poblogaidd ym Mro Morgannwg yn agos at Gaerdydd. Dysgwch sut roedd pobl yn byw ac yn gweithio yn y pentref tua 1350, gyda’n teithiau tywys.

 

 

RHAID i bob Grŵp drefnu ei ymweliad o flaen llaw. Ar gyfer ysgolion a cholegau rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu ac addysg ar gyfer pob cyfnod. Archwiliwch gyda gweithgareddau a arweinir gan athrawon a/neu gymryd rhan mewn gweithgareddau/gweithdai a arweinir gan yr amgueddfa.

Mae’r pentref wedi’i ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer ffilmio sioeau blaenllaw fel Dr Who, Stella a Merlin yn ogystal â chwmnïau cynhyrchu annibynnol; cynnal cyfweliadau, perfformiadau a rhaglenni dogfennol.

 

Location