Castell Ffwl-y-mwn

Fonmon Castle

Gwybodaeth:

  • Y Rhws, CF62 3ZN
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 710206
  • Hanes a Dirgelwch
  • Pris mynediad
  • Castell Ffwl-y-mwn
  • Croeso i gŵn

Adeiladwyd tua 1200, mae’n un o’r cestyll canoloesol prin sy’n gartref hyd heddiw.

Drwy gyfuno hanes y canrifoedd â chyfleustra a hygyrchedd, gellir mwynhau Ffwl-y-mwn ar ei ben ei hun neu fel rhan o ddiwrnod allan ym Mro Morgannwg.

Mae teithiau tywys ar gael sy’n olrhain hanes cyfareddol y castell. Mae’r gerddi ysblennydd yn atyniad ynddynt eu hunain, ac mae rhwydd hynt i ymwelwyr grwydro ac archwilio.

Lleoliad priodas, cynhadledd a digwyddiad poblogaidd.

Rhaid clustnodi ymlaen llaw yn achos grwpiau. 

Mae'r lleoliad yn darparu cyfleusterau busnes / cynhadledd ardderchog - gweler #MeetCardiffCapitalRegion

Location