Hanes a Dirgelwch


Mae trysorau hanesyddol ym Mro Morgannwg yn aros i chi eu darganfod

Mae Bro Morgannwg dan ei sang â hanes; cestyll, siambrau claddu ac eglwysi.    O’r Pentref Canoloesol yn Cosmeston yn y dwyrain i Gastell Aberogwr yn y gorllewin a llawer mwy, mae yma rywbeth i bawb.

 

 

 

Previous

Page 1 of 1

Next
Amgueddfa Awyr De Cymru

Amgueddfa Awyr De Cymru

Amgueddfa Awyr De Cymru

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Amgueddfa Ryfel y Barri

Amgueddfa Ryfel y Barri

Amgueddfa annibynnol wedi ei rhedeg yn bennaf gan grŵp hanes Barry at War.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Amgueddfa'r Bont-faen

Amgueddfa'r Bont-faen

Amgueddfa ddiddorol am hanes lleol yn y Bont-faen.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Blue Plaque Trail - Llantwit Major

Blue Plaque Trail - Llantwit Major

Mae'r safleoedd yma wedi cael eu cofnodi gan y Plac Glas sy'n dynodi safle o ddiddordeb hanesyddol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Canolfan Ymwelwyr Goleudy Nash Point

Canolfan Ymwelwyr Goleudy Nash Point

Goleudy eiconig gweithredol wedi'i gofrestru Gradd II.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Castell Aberogwr

Castell Aberogwr

Olion castell carreg Normanaidd wedi eu lleoli mewn man dymunol ar lannau afon Ogwr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Castell Ffwl-y-mwn

Castell Ffwl-y-mwn

Adeiladwyd tua 1200, mae'n un o'r cestyll canoloesol prin sy'n gartref hyd heddiw.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Castell Hen Bewpyr

Castell Hen Bewpyr

Adfeilion maenordy caerog canoloesol sy'n dyddio o 1300.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Castell Sain Quentin

Castell Sain Quentin

14th century remains of a large courtyard castle, including a massive twin-towered gatehouse.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Castell San Dunwyd

Castell San Dunwyd

Bu'r castell hwn o'r ddeuddegfed ganrif yn gartref i William Randolph Hearst a'i gyfeillion o Hollywood ar un adeg. Bellach, mae'n gartref i Goleg Iwerydd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Castell y Barri

Castell y Barri

Castell y Barri

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Eglwys Sant Barrwg Ynys y Barri

Eglwys Sant Barrwg Ynys y Barri

Eglwys Sant Barrwg Ynys y Barri

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Eglwys Sant Cadog

Eglwys Sant Cadog

Eglwys Sant Cadog yw canolbwynt pentref bach, hyfryd Llancarfan yng nghefn gwlad Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea

Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea

Dyma un o'r eglwysi pwysicaf yng Nghymru, ac mae'n gartref i gasgliad o groesau hynafol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Fonmon Castle: Step Through Time

Fonmon Castle: Step Through Time

Lle mae Hanes yn Dod yn Hwyl

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Gerddi a Thŷ Dyffryn

Gerddi a Thŷ Dyffryn

Gerddi Edwardaidd ysblennydd sy'n amrywio o eangderau llydan i lecynnau bach cudd, a phlasty mawr yn edrych dros y cyfan.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Iolo Morganwg (1747-1826)

Iolo Morganwg (1747-1826)

Heb os, roedd Edward Williams, sy'n fwy adnabyddus wrth ei enw barddol, Iolo Morganwg, yn un o feibion mwyaf cyfareddol a diddorol Cymru.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Llwybr Placiau Glas y Bont-faen

Llwybr Placiau Glas y Bont-faen

Cowbridge Blue Plaque Trail

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Pentref Canoloesol Cosmeston

Pentref Canoloesol Cosmeston

Camwch yn ôl mewn amser i brofi'r Pentref Canoloesol, pentref o'r 14eg ganrif: atyniad treftadaeth unigryw yng Nghymru

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Pier a Phafiliwn Penarth

Pier a Phafiliwn Penarth

Mae pier urddasol Penarth yn edrych dros foryd afon Hafren ac mae'n gartref i adeilad eiconig art deco'r Pafiliwn, a godwyd yn 1929.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Rheilffordd Dwristaidd y Barri

Rheilffordd Dwristaidd y Barri

Dewch i deithio ar gerbyd hanesyddol a dysgu am hanes y rheilffyrdd yn y Barri a thu hwnt.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Sefydliad Cenedlaethol Gwylio'r Glannau

Sefydliad Cenedlaethol Gwylio'r Glannau

Mae'n sefyll ar Nell's Point yn edrych dros y Sianel a thu hwnt.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Siambr Gladdu Llwyneliddon

Siambr Gladdu Llwyneliddon

Y siambr garreg sengl hon yw'r unig beth sy'n weddill o heneb gladdu llawer mwy.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Siambr Gladdu Tinkinswood

Siambr Gladdu Tinkinswood

Cafodd y siambr gladdu Neolithig hon ei hadeiladu bron i 6000 o flynyddoedd yn ôl, ac roedd yn dal dros 50 o gyrff.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Previous

Page 1 of 1

Next