Canolfan Ymwelwyr Goleudy Nash Point

Nash Point Lighthouse

Gwybodaeth:

Goleudy eiconig gweithredol wedi’i gofrestru Gradd II.

Adeiladwyd yr orsaf rhwng 1831 ac 1832 gan ddefnyddio carreg galch las a gloddiwyd o’r traeth cyfagos. Dewch i ddringo i ben y goleudy gweithredol hwn a gweld golygfeydd ysblennydd dros Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Efallai bydd rhai ymwelwyr lwcus yn clywed y corn niwl hefyd!

Dewch i adnabod yr ardal drwy ddilyn Llwybrau’r Fro Rhif 2.

Lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau. Mae llety ar gael.

Yn agored ar ddyddiadau penodol.

Location