Castell Hen Bewpyr

Beaupre Castle

Gwybodaeth:

  • CF71 7LT
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01443 336000
  • Hanes a Dirgelwch
  • Mynediad am ddim
  • Castell Hen Bewpyr
  • Dim cŵn

Adfeilion maenordy caerog canoloesol sy’n dyddio o 1300.

Mae adran ganoloesol y tŷ’n dyddio o 1300, a gwnaethpwyd llawer o waith adfer arno yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Mae ganddo fynedfa gerfiedig ysblennydd o gyfnod y Dadeni, ac addaswyd hon yn ystod y cyfnod Tuduraidd. Nid yw’r llawr gwaelod yn agored i’r cyhoedd, ond gellir mynd at y llawr cyntaf drwy ddringo’r grisiau serth ar ochr chwith y fynedfa gyfoes, neu drwy ddrws Tuduraidd yn y bloc gogledd-ddwyreiniol, o daith gerdded y mur dwyreiniol.

Mae’r castell hwn yn eiddo i CADW.

Yn agored ar ddyddiadau penodol.

Location