Pier a Phafiliwn Penarth

Gwybodaeth:

  • Y Rhodfa, CF64 3AU
  • Penarth
  • 02920 712100
  • Y celfyddydau a diwylliant,Ffilm a theatr,Hanes a Dirgelwch
  • Mynediad am ddim
  • Pier a Phafiliwn Penarth
  • Croeso i gŵn

Mae Pier urddasol Penarth yn edrych dros foryd afon Hafren ac mae’n gartref i adeilad eiconig art deco’r Pafiliwn, a godwyd yn 1929. 

Yn y Pafiliwn, cynhelir arddangosiadau celf, dangosiadau ffilmiau – yn cynnwys rhai newydd – ac amserlen orlawn o ddigwyddiadau, yn cynnwys cerddoriaeth fyw a bwyd a diodydd lleol y gellir eu mwynhau ger y lli gan fwynhau’r golygfeydd ar draws y Sianel yr un pryd. 

Os bydd y pier yn dal atgofion arbennig i chi, yna efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y cynllun placiau Pier Penarth ac mae hefyd yn borthladd o alwad am y Gwibfws Bleser Balmoral.

Caniateir pysgota ar ddiwedd y pier ac eithrio yn ystod mis Mehefin, Gorffennaf ac Awst. Nid oes angen Trwydded ac nid oes rhaid talu i bysgota ar y pier. 

Cyfyngiadau ar fynediad i gŵn yn berthnasol.

Agor drwy'r flwyddyn.  (Ac eithrio Dydd Nadolig a Dydd Calan)

Gweler tudalen Llysgenhadon Y Fro i ehangu eich profiad.

Dewch i ddarganfod mwy o'r ardal gan ddilyn Llwybrau'r Fro 5.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu un o Placiau Pier Penarth - cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

 

Location