Castell San Dunwyd

St Donats Castle 1

Gwybodaeth:

  • St Donats CF61 1WF
  • Llanilltud ar Arfordir
  • 01446 799100
  • Hanes a Dirgelwch
  • Pris mynediad
  • Castell San Dunwyd
  • Croeso i gŵn

Bu’r castell hwn o’r ddeuddegfed ganrif yn gartref i William Randolph Hearst a’i gyfeillion o Hollywood ar un adeg. Bellach, mae’n gartref i Goleg Iwerydd.

Mae yma dros wyth canrif o hanes, yn cynnwys nenfydau hynafol, llefydd tân, ffos, murfylchau, dwnsiynau a hyd yn oed gwrach o’r enw Mall-y-nos. Saif y castell o fewn gerddi haenog bendigedig lle ceir golygfeydd ysblennydd dros y Sianel.

Cynhelir gŵyl Beyond the Border, un o wyliau mwyaf y Fro, ar diroedd Castell San Dunwyd bob yn ail flwyddyn. Mae’n lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau hefyd. 

Yn ogystal, mae’n gartref i Ganolfan Celfyddydau San Dunwyd a’i raglen ddigwyddiadau amrywiol.

Cynhelir teithiau tywys o amgylch y castell ar ddyddiadau penodol. 

Dewch i adnabod yr ardal yn well drwy ddilyn Llwybrau'r Fro: Rhif 3

Location