Castell Sain Quentin

St Quentins Castle

Gwybodaeth:

  • CF71 7JT
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01443 336000
  • Hanes a Dirgelwch
  • Mynediad am ddim
  • Castell Sain Quentin
  • Croeso i gŵn

Adfeilion castell cwrt mawr o ddechrau'r 14eg ganrif.

Mae Castell Llanfleiddan yn rhestredig ar Radd ll ym mhentref Llanfleiddan, y tu allan i dref farchnad y Bontfaen. 

Mae’r castell yn cynnwys porthdy enfawr gyda dau dwr, a chredir yn gyffredin mai Gilbert de Clare a gododd rhan fwyaf y castell ym 1102. Drwy gydol hanes, cafodd yr adeilad ei defnyddio fel strwythur amddiffynnol a charchar cyn mynd yn adfail tua 1741.

Mae’r castell hwn yn eiddo i CADW.

Dewch i adnabod yr ardal yn well drwy ddilyn Llwybrau'r Fro: Rhif 7

Location