Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

Gwybodaeth:

Dewch i gael diwrnod gwych yn ein parc gwledig!

Byddwch yn dod o hyd i gymysgedd unigryw o gefn gwlad, anturiaethau a hanes a hyn oll yn un o’r parciau gwledig gorau yn Ne Cymru sy’n ymestyn dros 100 hectar yn agos at Gaerdydd, prifddinas Cymru.

Dyma'r 10 gweithgaredd gorau i deuluoedd yn Cosmeston

1. Canŵio, caiaco, hwylio neu badlfyrddio ar y llynnoedd  

2. Teithio’n ôl mewn amser ym Mhentref Canoloesol Cosmeston

3. Archwilio natur

4. Adeiladu lle cuddio

5. Helfa chwilod

6. Coginio cinio ar farbeciw awyr agored  

7. Tynnu lluniau o fywyd gwyllt prin

8. Cerdded ar hyd y llynnoedd, llwybrau neu goedwigoedd

9. Chwarae gemau yn y parcdir

10. Eisteddwch ar fainc a gwyliwch y byd yn mynd heibio

Mae’r parc wedi’i ddefnyddio fel lleoliad ffilmio ac rydym wedi gweithio gyda sioeau blaenllaw fel Dr Who, Stella, Casualty a Merlin yn ogystal â chwmnïau cynhyrchu annibynnol.

Mwynhewch brofiadau gwych ar gyfer pobl o bob oedran, rydym yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn.

Ar gyfer y rheiny sydd am wella eu hymweliad mae Llysgennad y Fro ar y safle sy’n fwy na hapus i rannu eu gwybodaeth am y parc a’r lleoedd gorau i'w gweld a phethau gwych i’w gwneud ym Mro Morgannwg.

Cysylltwch â ni yn CosmestonLakes@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch ni ar 02920 701678 am fwy o wybodaeth

Ar agor trwy’r flwyddyn.

 

Vale School Trips-Logo-MASTER- 1  Croesewir ymweliadau ysgol, ewch i dudalen Ymweliadau Ysgol y Fro. Mae archebu’n hanfodol.

 

Parciau Bro Morgannwg

Location