Gerddi a Thŷ Dyffryn

Gwybodaeth:

  • Sain Niclas, CF5 6SU
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 02920 593328
  • Parciau a gerddi,Hanes a Dirgelwch
  • Pris mynediad
  • Gerddi a Thŷ Dyffryn
  • Croeso i gŵn

Gerddi Edwardaidd ysblennydd sy’n amrywio o eangderau llydan i lecynnau bach cudd, a phlasty mawr yn edrych dros y cyfan.

Caiff Gerddi a Thŷ Dyffryn eu rheoli gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Yma, gall ymwelwyr brofi ystod ryfeddol o gynlluniau gardd, yn cynnwys dylanwadau Eidalaidd ar Ardd Pompei a choedfa helaeth lle ceir coed o bedwar ban byd.

Mae gwelyau blodau tymhorol o amgylch ymylon y lawnt anferthol, ac mae lawnt croquet nid nepell o’r tŷ gwydr mawr a chasgliad o gerfluniau. O fewn y gerddi, mae Tŷ Dyffryn, plasty Fictoriaidd crand, yn edrych dros nodweddion gorau’r ardd. Mae rhai rhannau o’r llawr gwaelod a’r llawr cyntaf wedi eu hadfer, er nad ydynt wedi eu dodrefnu.

Yn agored gydol y flwyddyn.

Archwiliwch yr ardal drwy ddilyn Llwybr y Fro Rhif 7.

 

Vale School Trips-Logo-MASTER- 1  Croesewir ymweliadau ysgol, ewch i dudalen Ymweliadau Ysgol y Fro. Mae archebu’n hanfodol.

 

Parciau Bro Morgannwg

Location