Gerddi'r Cnap

Gwybodaeth:

  • CF62 6SW
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • Parciau a gerddi
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Gyda’u borderi llawn blodau, mae’r Gerddi a’r Llyn yn llefydd delfrydol i deuluoedd gerdded a mwynhau picnic.

Canolbwynt y gerddi yw’r llyn ar ffurf telyn â hwyaid ac elyrch arno. Cerddwch drwy’r gerddi o draeth y Cnap neu Fae’r Tŵr. Gorffenwch eich ymweliad drwy fwynhau diod neu damaid i’w fwyta yn un o’r caffis braf ger llaw.

Mae’n lle hynod boblogaidd i selogion llongau model.

Dewch i adnabod yr ardal drwy ddilyn Llwybrau’r Fro Rhif 4.

Parciau Bro Morgannwg

Location