Gerddi'r Hen Neuadd

Old Hall Gardens

Gwybodaeth:

  • High Street, CF72 7AF
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Parciau a gerddi
  • Mynediad am ddim
  • Gerddi'r Hen Neuadd
  • Croeso i gŵn

Mae tiroedd heddychlon Gerddi’r Hen Neuadd y tu ôl i’r stryd fawr nesaf at yr Ardd Berlysiau.

O fewn hen furiau’r dref, ceir gerddi wedi eu hadfywio’n gelfydd sy’n llecyn llonydd mewn byd o brysurdeb. Ceir yma nifer o feinciau i eistedd a mwynhau’r tawelwch a chwilio am fywyd gwyllt.

Yn agored gydol y flwyddyn.

Dewch i adnabod yr ardal drwy ddilyn Llwybrau’r Fro Rhif 9

 

Vale School Trips-Logo-MASTER- 1  Croesewir ymweliadau ysgol, ewch i dudalen Ymweliadau Ysgol y Fro. Mae archebu’n hanfodol.

 

Parciau Bro Morgannwg

Location