Yr Ardd Berlysiau

Gwybodaeth:

  • Church Street, CF71 7BB
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • 01446 774534
  • Parciau a gerddi
  • Mynediad am ddim
  • Yr Ardd Berlysiau
  • Croeso i gŵn

Arddangosfa ogoneddus o berlysiau a phlanhigion meddyginiaethol, sy’n nodweddiadol o erddi perlysiau’r gorffennol. 

Yn yr ardd, mae amrywiaeth syfrdanol o blanhigion a pherlysiau meddyginiaethol a fuasai wedi cael eu defnyddio’n draddodiadol i wella, coginio a lliwio deunyddiau. Mae’n nodweddiadol o erddi perlysiau’r cyfnod, ac yn codi’r llen ar nodweddion cyfareddol planhigion mewn gwellhad.

Yn agored gydol y flwyddyn.

Am wybodaeth bellach, ewch i dudalen Llysgenhadon y Fro.

Dewch i adnabod yr ardal yn well drwy ddilyn Llwybrau’r Fro: Rhif 9

Parciau Bro Morgannwg

 

Vale School Trips-Logo-MASTER- 1  Croesewir ymweliadau ysgol, ewch i dudalen Ymweliadau Ysgol y Fro. Mae archebu’n hanfodol.

 

 

 

 

Location