Parc Gwledig Porthceri

Gwybodaeth:

 • CF62 3BY
 • Y Barri ac Ynys Y Barri
 • 01446 733589
 • Parciau a gerddi
 • Mynediad am ddim
 • Parc Gwledig Porthceri
 • Croeso i gŵn

Dewch i gael diwrnod gwych yn ein parc gwledig!

Mwynhewch yr awyr agored ym Mharc Gwledig Porthceri ar ben traeth Cold Knap yn agos at y Barri ym Mro Morgannwg. 220 acer o goedwigoedd a gweundir mewn cwm clud, yn arwain at draeth graean a chlogwyni hyfryd.

Llwybr natur, safleoedd picnic, caffi, llecyn chwarae, a safleoedd barbiciw.

Gwelwch Parc Gwledig Porthceri yn dod yn fyw wrth i chi fynd allan ac archwilio:


visual

Gallwch archwilio hanes, natur a straeon o Barc Porthceri drwy'r llwybrau rhyngweithiol. Dewiswch llwybr a dilyn y map a chyfarwyddiadau.

 

Realiti App Porthceri

 

Dyma'r 10 gweithgaredd gorau i deuluoedd yn Porthceri:

 • 1. Cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru
 • 2. Archwilio pyllau glan môr
 • 3. Archwilio natur
 • 4. Clywed eich adlais dan y draphont 
 • 5. Hela am chwilod neu adeiladu lle cuddio
 • 6. Archwilio natur
 • 7. Coginio cinio ar farbeciw awyr agored 
 • 8. Tynnu lluniau o fywyd gwyllt prin
 • 9. Cerdded ar hyd yr arfordir, llwybrau neu goedwigoedd
 • 10. Ewch i'r ardal chwarae i blant

 

Mwynhewch brofiadau gwych ar gyfer pobl o bob oedran, rydym yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn.

Ym Mharc Gwledig Porthceri mae gennym gaban y gall y cyhoedd a grwpiau ei ddefnyddio ar gyfer ystod o weithgareddau neu achlysuron trwy gydol y flwyddyn. RHAID i bob grŵp archebu’r caban o flaen llaw er mwyn ei ddefnyddio.

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu ac addysg ar gyfer pob cyfnod. Archwiliwch gyda gweithgareddau a arweinir gan athrawon a/neu gymryd rhan yn ein gweithgareddau/gweithdai.

 

Ewch i'n tudalen Llysgenhadon y Fro i wella eich ymweliad.

Dewch i archwilio mwy o’r ardal trwy ddilyn Llwybr Rhif 4 y Fro

Parciau Bro Morgannwg 

 

Vale School Trips-Logo-MASTER- 1 Croesewir ymweliadau ysgol, ewch i dudalen Ymweliadau Ysgol y Fro. Mae archebu’n hanfodol.

 

 

Location