Cadeiriau Olwyn Traeth

Montage

Gwybodaeth:

  • CF62 5TQ
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 704867
  • Ewyn, môr a thywod
  • Mynediad am ddim

Mae cadeiriau olwyn aml-ddefnydd ar gael yn Ynys y Barri, sy’n cynnig cyfle i ymwelwyr fynd i lawr i’r traeth yn ddiogel.

Gellir gwthio cadeiriau olwyn y traeth ar draws tywod heb suddo, diolch i'w olwynion eang a'u dyluniad unigryw.

Mae tair cadair ar gael i’w benthyg yn rhad ac am ddim. Mae angen i ddefnyddwyr ddangos un ddogfen adnabod â llun arni, megis pasbort neu drwydded yrru, neu ddwy ddogfen sy’n cadarnhau cyfeiriad, megis biliau’r cartref neu ddatganiad banc.

Gall y cadeiriau olwyn traeth gael eu casglu o’r cytiau traeth ar Bromenâd y Dwyrain. 

Yn ogystal mae un gadair olwyn safonol ar gael i’w llogi - am ddim.

 

Newydd ar gyfer eleni

Yn ystod Haf 2018 roedd prosiect peilot yn cynnig Cadair Hippocampe / All Terrain Wheel Chairs ar gael arYnys y Barri. Mae'r prosiect, sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr, bellach wedi dod i ben am y tymor, ond byddwn yn cynghori a phryd y bydd y gwasanaeth yn ailgychwyn.Nid oes cost ond awgrymwyd rhodd o £ 5; Slotiau 30 munud. Gofynnwyd i ddefnyddwyr ddod â'u sling eu hunain os oedd angen y codiad.

I gael gwybodaeth am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â Race Running Dragons

  • 07803 770962

 

 

Mae sgwter symudoldeb ar gael gan Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth ym Mae Dwnhrefn hefyd.

Location