Cwm Colhuw - Traeth Llanilltud Fawr

Llantwit Major Beach 1140 x 500

Gwybodaeth:

  • CF61 1RF
  • Llanilltud ar Arfordir
  • 01446 704867
  • Ewyn, môr a thywod
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Mae traeth Cwm Colhuw yn boblogaidd â syrffwyr a theuluoedd fel ei gilydd, ac mae’n llawn o’r adnoddau sydd eu hangen am ddiwrnod gwych i’r teulu.

Gwelir yma nifer o nodweddion amlwg Arfordir Treftadaeth Morgannwg, megis pyllau creigiog, traeth tywodlyd a chlogwyni garw. Yn ogystal, mae Cwm Colhuw yn gartref i rywogaethau prin a phrydferth, yn cynnwys y Pili-pala Bach Glas, iâr fach yr haf frodorol leiaf Prydain. Gwelir llawer o fywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Cwm Colhuw hefyd, sy’n rhedeg ar hyd pen y clogwyni tua’r gorllewin ac yn ôl i gyfeiriad y dref.

Mae tref hanesyddol Llanilltud Fawr ger llaw, ac mae yma siopau annibynnol ac amrywiaeth o lefydd bwyta. Mae’n werth ymweld ag Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea hefyd.

Gwaharddiad cŵn tymhorol.

Rhagor o draethau Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Dewch i archwilio’r ardal yn drwy ddilyn Llwybr y Fro Rhif 3. 

Lawrlwythwch ein ap Realiti Estynedig: Ap Realiti Estynedig

 

Heritage and Wildlife

Many years ago, Irish and Viking raiders would come ashore here to attack the town and steal the valuables.

The town’s people soon grew tired of this and fought back defeating a band of raiders by luring them in with dancing girls and wine and then attacking them!

The day of the victory was celebrated for many years after on 3 May and was known as Anwyl Day (Annual Day).

Location