Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Gwybodaeth:

  • Arfordir Bro Morgannwg
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Ewyn, môr a thywod
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Mae 14 milltir o harddwch ysblennydd ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg. 

Amrediad y llanw yw’r ail uchaf yn y byd ar ôl Bay of Fundy, Canada. O gyfuno hyn â’r clogwyni calch glas, dramatig, mae’r golygfeydd ar hyd yr arfordir hwn ymhlith y goreuon yn Ynysoedd Prydain.

Yn ogystal, ceir yma gymoedd coediog, bywyd gwyllt amrywiol a 2,000 o flynyddoedd o hanes trigolion, sy’n gwneud yr arfordir yn un unigryw. Mae man delfrydol i bawb ymweld ag e ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, boed hynny’n draeth hawdd ei gyrraedd gydag adnoddau addas i’r teulu, llwybr cerdded i fynd am dro hamddenol neu daith fwy heriol, gweithgareddau i ddiddanu’r plant, neu ddianc rhag y torfeydd i lecyn diarffordd, heddychlon.

 

Traethau’r Arfordir Treftadaeth

Lake at Aberthaw

Traeth creigiog sy’n boblogaidd ymhlith pysgotwyr.

Llantwit Major Beach

Traeth tywod â phyllau, llwybr ar hyd top y clogwyn a chaffi.

Glamorgan Heritage Coast

Traeth cudd, diarffordd, trawiadol.

Dunraven Bay - Southerndown

Traeth tywod eang a phyllau creigiog; cyfleusterau tymhorol.

Nash Point Lighthouse

Traeth creigiog eang a golygfeydd ysblennydd dros y Sianel.

Ogmore Beach

Traeth eang o dywod euraid a golygfeydd o dwyni tywod Merthyr Mawr.

 

Glamorgan-Heritage-Coast-map-Cropped-698x216

 

Apiau Realiti Estynedig!

Daw Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn fyw gydag apiau Realiti Estynedig y Fro ar gyfer Android ac iOS.

 

Croeso i gŵn

Mae croeso i gŵn ar hyd y rhan fwyaf o’r arfordir hwn ac ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Ac eithrio rhwng 1 Mai a 30 Medi, pan gânt ei gwahardd o draethau Bae Dwnrhefn a Chwm Colhuw (Llanilltud Fawr).

 

Diogelwch

Cofiwch y gall y llanw droi yn eithriadol o sydyn ar hyd yr arfordir hwn. Gwiriwch amserau’r llanw cyn gadael eich llety, yn enwedig os ydy hi’n fwriad gennych gerdded ar hyd y traethau mawr neu dreulio amser ar y cildraethau bach.

Er bod y clogwyni’n hynod ddiddorol, maent yn beryglus, ac mae posibilrwydd y bydd creigiau’n disgyn yn ddirybudd. Peidiwch â dringo’r clogwyni na thynnu eu cerrig yn rhydd, na thorheulo arnynt na cherdded yn agos at yr ymyl os gwelwch yn dda. 
 

Location