Profiad a Siop yr RNLI

rnli_barry_island_visitor_centre_and_shop_1140 x 500

Gwybodaeth:

  • CF62 5TR
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 734514
  • Ewyn, môr a thywod
  • Mynediad am ddim
  • Profiad a Siop yr RNLI
  • Dim cŵn

Profiad a Siop yr RNLI

Mae am ddim ac yn ffordd hwyl i bawb o bob oedran ddysgu sut mae parchu’r dŵr ar hyd ein glannau. 

Allwch chi ddim ei fethu uwchben Bae Whitmore – cadwch lygad allan am y weli mawr melyn tu fas.

Y tu mewn, cewch flas ar y profiad o fod yn nghriw bad achub yr RNLI drwy eistedd mewn bad achub glannau dosbarth D a chlywed storïau achub ysbrydoledig gan wirfoddolwyr. Chwaraewch gemau rhyngweithiol dwyieithog a dysgwch am beryglon penodol y dyfroedd o gwmpas Ynys y Barri, gan gynnwys tanc llanw sy’n dangos amrediad llanw enfawr Môr Hafren a ras yn erbyn y cloc i roi’r holl git ar aelod o griw’r bad achub er mwyn lansio’r bad mewn argyfwng. Mae rhywbeth i’r teulu cyfan.Cofiwch alw yn siop yr RNLI hefyd, sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr lleol. Fe welwch amrywiaeth dda o nwyddau’r cartref, dillad, danteithion blasus, teganau, cardiau cyfarch a mwy.    Mae’r holl elw’n mynd at achub bywydau ar y môr.  

Oriau agor

Bob dydd 12pm–4pm. 

Weithiau mae’r oriau agor yn hirach yn dibynnu ar y tywydd, os oes gwirfoddolwyr ar gael a’r adeg o’r flwyddyn – ffoniwch ymlaen llaw cyn dechrau eich taith.  

Vale School Trips-Logo-MASTER- 1   Croesewir ymweliadau ysgol, ewch i dudalen Ymweliadau Ysgol y Fro.   Mae archebu’n hanfodol.


 

 

Location