Bae Whitmore (traeth Ynys y Barri)

Gwybodaeth:

  • Ynys y Barri, CF62 5TQ
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 704867
  • Ewyn, môr a thywod
  • Mynediad am ddim

Lle delfrydol i gael diwrnod o hwyl ar Ynys y Barri gydol y flwyddyn

Mae traeth eang, Baner Las Bae Whitmore yn gorwedd mewn bae cysgodol. Mae pyllau creigiog ar bwynt pellaf y ddau benrhyn, ac mae yma bromenâd deniadol sydd wedi derbyn statws Baner Werdd. Ar y pen dwyreiniol mae cytuay traeth lliwgar, wal ddringo, nodwedd niwl ac amffitheatr ar gyfer digwyddiadau. Mae taith gerdded wedi’i thirlunio’n arwain at Fae Jackson, ac yn y pen gorllewinol, mae llwybr troed sy’n eich tywys ar hyd y penrhyn i Friars Point.

Yn ystod yr haf, mae llond y lle o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yma yn rhad ac am ddim, ar hyd y prom ac ar lân y môr. 

Mae cadeiriau olwyn traeth ar gael yn rhad ac am ddim ar Ynys y Barri. 

Mae gwaharddiad tymhorol ar gŵn ar y traeth. 

Am wybodaeth bellach, ewch i dudalen Llysgenhadon y Fro.

Dewch i adnabod yr ardal yn well drwy ddilyn Llwybrau’r Fro: Rhif 4

Rhagor o draethau ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg. 

Location