The Travel Magazine Competition

Enillwch wyliau dwy noson ar gyfer teulu o bedwar ar Arfordir ysblennydd Morgannwg.

 

Web Banner

Cewch gyfle i gwtsho’n gysurus ym mwthyn hunan-arlwyo Nyth Brân, bwthyn traddodiadol Gymreig gyda golygfeydd gwych dros y môr ac i flasu bwyd arbennig Cegin a Deli Cobbles, sydd wedi gwobrwyo ac yn defnyddio cynnyrch lleol yn unig.  Gallwch ymlacio hefyd a mwynhau taith drwy’r Fro gyda’ch tywysydd, Kyle, o Deithiau Discovery Wales.

Dysgwch fwy am Nyth Brân, Cegin a Deli Cobbles a Discovery Wales isod i fod yn rhan o’r gystadleuaeth a chyfle i’w darganfod eich hun.

Telerau ac Amodau

 

Llety Hunan Ddarpar Nyth Bran

Nyth Bran montage

 

Mae Nyth Brân, bwthyn carreg hyfryd a thraddodiadol yn Southerndown, nepell o draeth tywod a gerddi godidog Bae Dwnrhefn, wrth galon Bro Morgannwg. Rhwng y môr a’r wlad, mae yno dafarn draddodiadol, tŷ bwyta braf, yn ddigon agos i ymlwybro nôl wrth eich pwysau i’r bwthyn. Mae Llwybr Arfordir Cymru, ar arfordir gwych Morgannwg, daith gerdded fer i ffwrdd.

Gyda ffwrn bren draddodiadol, mae’r bwthyn yn gynnes braf yn y gaeaf ac yn oer braf yn yr haf. Mae gan y bwthyn deras bychan, lle gallwch ymlacio a gwylio’r haul yn machlud, wedi diwrnod ar y traeth neu yn y wlad, gyda dewisiadau bwyta niferus ger stepen y drws.

 

Mae Nyth Brân yn lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau gyda’r teulu neu ffrindiau. 

Cegin a Deli Cobbles

cobbles montage

Enillodd Wobrau Bwyd Cymru 2018, ac mae Chloe yr entrepreneur ifanc a pherchennog Cobbles yn credu bod yn rhaid defnyddio’r cynnyrch gwych lleol i greu bwyd Cymreig gwych. Mae perthynas gref rhwng Cobbles a’r cynhyrchwyr lleol, ac mae pob pryd bwyd wedi ei greu’n ofalus i roi gwir flas ar Gymru.  

Mewn adeilad godidog rhestredig gradd 2, mae’r bwydlenni’n amrywio o dymor i dymor. Mae llawer o’r hen ffefrynnau ar gael, ond yn aml yn cynnwys cynnyrch lleol y mae tuedd i ni anghofio amdanynt. Mae’r clasuron yno, ydyn, ond gyda blas unigryw Cobbles arnynt. Yn ystod y dydd, mae Cobbles yn cynnig arlwy caffi, a gallwch archebu Te Prynhawn. Gellir cadw lle gyda’r nos, ac mae llawer o ddigwyddiadau hefyd yn cael eu cynnig at flas y parti cyfan. 

Teithiau Discovery Wales

Mae gan Kyle angerdd dros Gymru. Ac yn ffodus, mae’n gweithio yma ym Mro Morgannwg! Nod Teithiau Discovery Wales yw cynnig teithiau tywys gwych ledled Cymru. Yn gwmni Cymreig, maen nhw’n nabod pob twll a chornel yn y wlad. Yn meddu ar wybodaeth o’r tu mewn i gymunedau Cymru, mae ganddynt ystod o deithiau ar gynnig, yn cynnwys nifer o’u hoff fannau hanesyddol, diwylliannol ac anturus. Gallant hefyd deilwra teithiau’n benodol at ofynion cwsmeriaid, felly gallwch drefnu eich antur arbennig eich hun drwy Gymru gyda’r gwybodaeth a’u harbenigedd nhw’n gefn i chi.

Ar gyfer y wobr, bydd Kyle yn creu taith 3 awr yn arbennig ar eich cyfer chi. Bydd y daith yn adlewyrchu anghenion y grŵp a bydd wedi ei theilwra at eich diddordebau chi. Bydd yn daith wych drwy Fro Morgannwg – byddwch wrth eich bodd!

 

 

 

DWT Logo

Cystadleuaeth

Ymunwch â’r gystadleuaeth i gael cyfle i ennill gwyliau dwy noson ym mwthyn hunan-arlwyo Nyth Brân, pryd yng Nghegin a Deli Cobbles ar gyfer hyd at bedwar o bobl a thaith dair awr drwy Fro Morgannwg.

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn, ac mae’r wobr ar gael tan 31 Mawrth 2020. Telerau ac Amodau ar waith.

Rhaid cystadlu erbyn 30 Tachwedd 2019.

I gystadlu, y cyfan sydd angen ei wneud yw clicio’r ddolen isod a chwblhau’r ffurflen ymgeisio. Ac yna gwasgu cyflwyno. 

 

Pob Lwc!   

Wedi’ch ysbrydoli? 

Diolch am eich diddordeb yn y Fro. Bydden ni wrth ein bodd yn dangos mwy i chi. Ewch i Ymweld â’r Fro a gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan yr hyn a welwch chi yno.

Man deheuol Cymru, ychydig filltiroedd yn unig o Gaerdydd y mae Bro Morgannwg. Felly os ydych yn bwriadu ymweld â phrifddinas Cymru, neu’n chwilio am le delfrydol i ddianc rhag y byd a’i bethau, dewch i Ymweld â’r Fro i gael blas ar yr arfordir ysblennydd a’r mannau gwledig perffaith. 

 

Be Inspired

Be Inspired

Search all of our things to do and places to go to find further inspiration...

Be Inspired

Destinations

Destinations

We have four towns as well as the Glamorgan Heritage Coast and the seaside fun of Barry Island

Destinations

Stay a while

Stay a while

The Vale of Glamorgan has a wide range of quality accommodation to suit every taste and budget.

Stay a while

Events

Events

The Vale offers exciting and diverse events all year round.

Events