Cystadleuaeth Cylchgrawn Trafeilio

Enillwch wyliau dwy noson mewn Caban  mewn lleoliad pum seren, penigamp The Hide, Sain Dunwyd: moethusrwydd cefn gwlad pur. Ynghanol coed, llwyni a blodau gwyllt, mae pob Caban wedi’i wneud yn unigol â llaw ac mae ganddo ei deras ei hun, ystafell ymolchi ar wahân a chegin fach. A beth am brofi'r bwydydd lleol gorau mewn tafarn sydd fawr ei bri, sef Tafarn Hare and Hounds, Aberthin. Pryd tri chwrs i ddau o’r fwydlen A La Carte yw’r wobr. Nid cinio i’r crachach a gewch chi yma ond bwyd arbennig.  

Montage Welsh

Ewch i ddarganfod mwy am The Hide a thafarn Hare and Hounds isod, a chymerwch ran yn ein cystadleuaeth i gael cyfle i ymweld â nhw eich hun.  Telerau ac Amodau

 

 

Moethusrwydd unigryw a heddychlon yng nghanol cefn gwlad gwyllt. Crwydrwch ar hyd rhan syfrdanol o arfordir Cymru, a hynny o lety sydd wedi'i grefftio’n ofalus gyda gwerthfawrogiad heintus o ddiwylliant, hanes a chelfyddyd lleol – y llecyn perffaith i ymlacio ac encilio iddo.

Hide at St Donats

Mae yn Tresilian Wood, safle The Hide, ardd goed sy’n ymestyn dros saith erw a hanner. Mae’r safle’n rhannu ffin â Choleg Atlantic a Chastell Sain Dunwyd. Pentref bach, bach yw Sain Dunwyd ym Mro Morgannwg y mae modd ei gyrraedd ymhen 25 munud o Gaerdydd, prifddinas Cymru. Mae'n ardal llawn hanes, cestyll, eglwysi a chwedloniaeth. Gyda'r wybren odidog, y porfeydd ir, y coedwigoedd a’r Arfordir Treftadaeth Jwrasig, lleoliad arbennig yw The Hide. 

Mae gan The Hide dri chaban clyd rhamantus, Cwt Bugail a Chaban ‘Walden’ wedi eu nythu rhwng coed, llwyni, a blodau gwyllt gyda golygfeydd di-dor o’r môr gwyllt. Ein nod yw i chi weld Cymru, teimlo Cymru ac ymgolli yng Nghymru ac olion y chwedlau, yr hanes, y farddoniaeth a'r gelf.  

 

 

Tafarn leol ffyniannus sydd wedi bod yn torri syched y bobl leol ers dros 300 mlynedd.

Yn ogystal â bwyd o safon ac awyrgylch hamddenol ac anffurfiol, mae tafarn.

Hare and Hounds

Mae Yr Hare and Hounds yn cynnig cyrfau arbennig, gwinau diddorol a'u hystod o ddiodydd y tymor wedi'u gwneud gartref. 

Mae popeth yn cael ei wneud yn ffres yn y gegin â chynhwysion gorau’r Fro, a gardd a thyddyn y dafarn ei hun i fyny’r lôn.   

Does dim ciniawau i’r crachach yma, ond cewch chi fwyd da ar ôl taith gerdded hir gyda'r ci neu os rydych chi am ddathlu. Math rhanbarthol o goginio Cymreig sydd yma. 

Maen nhw’n ddeiliaid balch Bib Gourmand o Ganllaw Michelin, ac maen nhw'n ymddangos yng Nghanllaw Bwyd Da, Canllaw Tafarnau Da a Chanllaw Ciniawa mewn Tafarnau Michelin.

 

 

CYSTADLEUAETH

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth heddiw i gael cyfle i ennill gwyliau dwy noson yn The Hide, a phryd tri chwrs i ddau berson yn nhafarn The Hare and Hounds. 

Rhaid bod yn 24 oed neu'n hŷn i gymryd rhan ac mae’r wobr yn ddilys tan 22 Ebrill 2019 (heb gynnwys Rhagfyr 2018). Rhaid cofrestru erbyn 31 Mai 2018. Mae modd gweld y telerau ac amodau cofrestru llawn yma. 

I gymryd rhan, dilynwch y ddolen isod a chwblhewch y ffurflen gofrestru. Wedyn, pwyswch cyflwyno

 Cymerwch rhan yn y cystadleuaeth yma 

Pob Lwc!   

Teimlo eich bod wedi ysbrydoli?

Diolch am eich diddordeb yn y Fro. Fe hoffem ni ddangos mwy i chi. Edrychwch ar Ymweld y Fro a gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan yr hyn a ddarganfyddwch. Y pwynt mwyaf deheuol yng Nghymru, mae Bro Morgannwg ychydig filltiroedd o Gaerdydd, felly p'un a ydych chi'n bwriadu ymweld â'r brifddinas, neu'n edrych am y gwyliau perffaith, dewch i'r Fro ac darganfyddwch ein harfordir a chefn gwlad syfrdanol.

 

Ysbrydoliaeth

Ysbrydoliaeth

Chwiliwch am yr holl bethau sydd i'w gwneud a'r llefydd i fynd iddynt i gael eich ysbrydoli…

Ysbrydoliaeth

Cyrchfannau

Cyrchfannau

Mae pedair tref yn y Fro yn ogystal â'r Arfordir Treftadaeth Morgannwg trawiadol a hwyl ar lan y môr.

Cyrchfannau

Llety

Llety

Mae ystod eang o lety o safon at ddant a chyllideb pawb ym Mro Morgannwg.

Llety

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Mae Bro Morgannwg yn cynnig digwyddiadau cyffrous ac amrywiol gydol y flwyddyn. O'r digwyddiad "Isle of Fire" i sinemâu awyr agored, bwyd stryd i wyliau cerddoriaeth fyw i Ras yr Enfys, sioeau trafnidiaeth a lloriau iâ Nadoligaidd.... mae yna wastad rhywbeth i'w wylio neu wneud!

Digwyddiadau