Gavin a Stacey ar Ynys y Barri

Gavin & Stacey

Gwybodaeth:

  • Ynys y Barri, CF62 5TQ
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 704867
  • Gweithgaredd,Teithiau tywys
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn
Ychwanegu at gynlluniau

Dewch i ymweld â rhai o’r lleoliadau lle ffilmiwyd y gyfres eiconig Gavin a Stacey

1. Arcêd Island Leisure, Cysgodfa’r Gorllewin, Ynys y Barri

Dyma lle’r oedd Nessa’n gweithio yn y gyfres gyntaf.

2. Siop sglodion Boofy, Cysgodfa’r Gorllewin, Ynys y Barri

Hoff siop pysgod a sglodion Gavin a Stacey.

3. Caffi Marco, Ynys y Barri

Gwelir y caffi yn y teitlau agoriadol, a bu Stacey’n gweithio yma yn y drydedd gyfres.

4. Y Sgwâr, Ynys y Barri

Dyma’r fan lle gadawodd bws Dave’s Coaches am Lundain pan aeth Stacey i gwrdd â Gavin am y tro cyntaf.

5. Gwesty Glendale, Penarth

Hwn oedd bwyty Luigi’s, lleoliad yr olygfa ddramatig yn yr ail gyfres pan ddywedodd Nessa wrth y merched ei bod yn disgwyl ... ac mai Smithy oedd tad y babi.

6. Neuadd Eglwys All Saints, Victoria Road, Penarth

Lleoliad twmpath dawns parti pen-blwydd Gwen. 

7. Sgwâr y Brenin, o flaen Neuadd y Dref, Y Barri

Doedd Gwen a Jason ddim yn disgwyl gweld Nessa’n gweithio fel cerflun byw fan hyn.

8. Trinity Street, Y Barri

Dyma’r stryd lle’r oedd Gwen, Stacey, Doris a Bryn i gyd yn byw. Rhybudd: mae’n serth! 

9. Gwesty Tadross, 271 Holton Road, Y Barri

Defnyddiwyd hwn i ffilmio golygfeydd parti bedydd Neil, y babi, yn y drydedd gyfres.

10. Eglwys San Pedr, Llanbedr-y-fro

Lleoliad priodas Nessa a Dave, na ddigwyddodd yn y diwedd.

Location