Hanesion y Fro

App Adrodd Straeon Y Fro - Collwch eich hynnan yn chwedlau’r Fro

Ydych wedi clywed y chwedl am wraig wen Sain Tathan a gladdwyd hyd at ei gwddf gan ei gŵr am fod yn anffyddlon?

Neu’r chwedl am wraig y Capten o Sili a chafodd ei chorff marw ei gadw mewn blwch a gafodd ei camgymryd am drysor a’i ddwyn.

Oeddech chi'n gwybod, cafodd  Big Ben ei enwi yn ôl pob tebyg ar ôl Benjamin Hall, un o drigolion tal iawn o Gastell Hensol. Goruchwyliodd y gwaith adeiladu Westminster a gosod y gloch yn y tŵr cloc.

Dadorchuddiwch  mythau a chwedlau dreftadaeth Bro Morgannwg gyda Straeon Y Fro – App adrodd straeon newydd caiff sbardnoa gan GPS. Ceir hanesion trist, chwedlau dirgel, chwedlau rhamantus a hanesyddol, a’i chyflwynwyd gan Iolo Morgannwg, y meistr stori tal Gymreig.

Cynnig profiad unigryw, digidol, gallwch wrando ar straeon niferus ac amrywiol am yr ardal, hadrodd gan cymeriad chwedl leol Iolo Morganwg, wrth archwilio a phrofi harddwch Bro Morgannwg.

Vale_Tales_banner

Archwiliwch y mythau a chwedlau o Fro Morgannwg wrth casglu straeon gan ddilyn pob un o'r deg mapiau cerdded Llwybrau’r Fro.

 5 Image Banner Updated

 

Ble gallwch chi ddod o hyd i'r straeon?

Gyda ‘smartphone’ sy’n galluogi GPS neu dabled, bydd yr app yn eich rhybuddio pan fyddwch yn mynd i fewn i barth stori, ac yn eich galluogi i gasglu a gwrando un o 46 o straeon a gwasgaru ar draws y 10 llwybr. Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i stori, bydd yn cael ei ychwanegu at eich archif  straeon, er mwyn i chi ddarllen neu wrando ar unrhyw adeg a ddymunwch.

Mae'n syml, dilynwch y dolenni isod i lawrlwytho'r App heddiw, a gwisgwch esgidiau cerdded yn barod.

Lawrlwythwch yr App yma:

      App store image                         android image

Dechrau Arni

A fydd ei angen arnoch:

 • Dyfais symudol sydd yn galluogi GPS.
 • Mae angen GPS i ddangos eich cynnydd ac yn eich galluogi i ddatgloi'r storïau.
 • Batri sydd wedi ei wefru'n llawn
 • Clustffonau (dewisol)
 • Map Llwybrau Fro.
 • Gall y rhain gael eu codi mewn mannau gwybodaeth i dwristiaid o amgylch Bro Morgannwg, neu gellir ei lawrlwytho yma. Fel arall, cysylltwch â ni heddiw i archebu mapiau a byddwn yn eu hanfon allan fel eich bod yn barod pan fyddwch yn cyrraedd 

Maps_and_Phone screen_Portrait

 


stills for app store 03 Map-01

Sut i ddefnyddio'r App:

 • Lansiwch y’r App a dewis pa lwybr rydych am ei ddilyn o Ddarganfod y Llwybrau
 • Bydd cyflwyniad byr yn dweud wrthych lle byddwch yn gallu ddod o hyd i'r straeon ar hyd y llwybr.
 • Cliciwch 'Dechrau’ a dechrau cerdded, bydd y map yn dangos eich cynnydd i chi.
 • Gallwch roi eich ddyfais symudol i gysgu wrth i chi gerdded i warchod eich batri
 • Pan fyddwch yn cyrraedd 'barth stori' byddwch yn cael eich hysbysu a bydd llyfr yn ymddangos ar y map
 • Cliciwch ar yr eicon llyfr i gychwyn y stori
 • Rhowch eich ffôn i gysgu eto, bydd y stori yn parhau i chwarae

Unwaith y byddwch wedi casglu un Stori y Fro, bydd yn cael ei storio yn eich Archif Stori i chi ei ddarllen eto pryd bynnag yr hoffech.

Hoffwch cyfle i ennill penwythnos cerdded ym Mro Morgannwg? Darganfyddwch mwy a cymryd rhan yma.... 

 

Pa straeon byddwch yn clywed?

Lawrlwythwch y’r App gan ddilyn y cysylltiadau uchod a cerddwch Llwybrau’r Fro i glywed llyfrgell llawn o hanesion y Fro. Yn y cyfamser, dyma flas o rai o'r straeon y bydd Iolo Morgannwg ei hun yn dweud wrthych ar hyd pob un o'r llwybrau.

Taith Aberogwr 

Cewch glywed y stori garu poenydio o Hawis, merch Maurice de Londres Castell Ogwr a sut mae ei gweithredoedd hi a sicrhawyd tarddiad comin yn Ogwr Down. A sut, os ydych yn gwrando'n ofalus efallai y byddwch yn clywed y sgwrech 'Gwrach y Rhibyn' ar y daith hon.

Taith y Goleudai Arfordir

Sut mae gweithredoedd drwg ’Wreckers of Wick’ a Ddwnrhefn a’r Tafarn Plough & Harrow yn Yr As Fawr yn chwarae rhan ganolog yn y storïau trist eneidiau llongddrylliadau

Taith Arfordir a Chroesau Celtaidd 

Sut y gobaith anobeithiol o gariad ei bennu gan y tafliad carreg yn Ogof Tresilian, heb fod ymhell o'r fan lle mae'r bobl fel Clark Gable, Charlie Chaplin a Bob Hope eu gweld yn aml ar y strydoedd cobls o Llanilltud Fawr.

Taith Parc a Glan Y Môr

Fydd y smyglwr enwog Thomas Knight o Ynys y Barri, gyda'i fyddin creulon o hyd at 70 o ddynion yn ymhell iawn o pererindodau addfwyn  a wneir trwy'r oesoedd i'r safle Cristnogol i le claddu St.Barruc ar yr Ynys 

Taith Arfordir a Phier 

Stori trist ofnadwy am y Capten a gollodd ei gariad ar y môr, a’r safle o technoleg anhygoell  lle trosglwyddodd radio dros môr cyntaf erioed ei wneud.

Taith Llam yr Eogiad 

A fyddwch yn gweld un o'r creaduriaid dirgel hyn sydd, yn ôl y myth, yn helpu i ddod o hyd i'r lleoliad lle cafoff bachgen bach eu garcharu.

Taith Y Cae Ysbryd

A ydych yn meiddio ymweld â'r bedd lle ddarganwyd 40 o gyrff ar un tro?                      

Taith Gerdded Coedwig Hudolus

Sut gysylltiadau sydd gan cymuned fechan yng nghalon Y Fro gyda’r â'r byd enwog Big Ben?

Taith Treftadaeth Iolo Morganwg 

Walk in the footsteps of our host, Iolo Morganwg and visit the site of the first Gorsedd of the Bards. Cerddwch yn ôl troed ein llu, Iolo Morganwg ac yn ymweld â safle yr Orsedd gyntaf y Beirdd.

Taith Ewenni & Blodau’r Gwanwyn 

A fydd y Fonesig Wen Ewenni byth yn dweud ymhle ddarganfyddi’r trysor ac yn rhyddhau ei henaid arteithiol?


Gweler y straeon yn dod yn fyw o flaen eich llygaid

Defnyddiwch eich ffôn neu dabled i ddarganfod hanes Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Gwelwch hanes yn dod yn fyw o flaen eich llygaid gyda'n Apps Estynedig Gwir ar Lwybr Y Fro 1. Gweler y Ffrolic yn hwylio cyn iddo gyrraedd ei ben trasig; archwilio'r Bryngaer Oes yr Haearn ym Dwnrhefn, a gweld sut edrychodd Castell Dwnrhefn yn ei holl ogoniant cyn ei ddirywiad trasig.

 

Gwych, yn awr gwisgwch eich esgidiau cerdded ac archwiliwch!

Peidiwch ag anghofio, gadewch i ni wybod sut yr ydych yn dod ymlaen, ac rhannwch gyda'ch ffrindiau a theulu #Valetales