Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Llantwit-walk-to-the-beach

Gwybodaeth:

 • Man cychwyn: maes parcio Neuadd y Dref Llanilltud Fawr. CF61 1SD. Cyfeirnod grid: SS967687
 • Llanilltud ar Arfordir
 • Llwybrau'r Fro,Cerdded
 • Mynediad am ddim
 • Croeso i gŵn

Taith gerdded yn Llanilltud Fawr a’r cyffiniau

Walk-Three-logo

Pellter y daith: tair milltir a dewis i gerdded dwy filltir ychwanegol

Dyma’r llwybr perffaith i’r sawl sy’n mwynhau ychydig o hanes wrth gerdded. Mae tref Llanilltud Fawr wedi ei sefydlu ers dros 3,000 o flynyddoedd.

Ers hynny, mae wedi meithrin casgliad sylweddol o straeon hanesyddol a chwedlau sy’n cynnwys seintiau, môr-ladron a llinach frenhinol. Gall y cerddwyr ymweld â lleoliadau gwreiddiol yr hanesion yma yn ystod y daith fer ond llawn gwybodaeth hon.

Man cychwyn: maes parcio Neuadd y Dref Llanilltud Fawr. CF61 1SD. Cyfeirnod grid: SS967687

No. 3 cy 140 x 300

Mannau sydd o ddiddordeb

Mae digonedd o lefydd hardd a diddorol i chi eu gweld ar hyd y daith, yn cynnwys:

 • Eglwys Sant Illtud, Llanilltud Fawr
 • Y Porthdy, Twekesbury Abbey Grange
 • Arfordir Treftadaeth Morgannwg
 • Colomendy
 • Bae Tresilian
 • Neuadd y Dref Llanilltud Fawr 

 

 

Hanesion y Fro 

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro. #Valetales

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

Location