Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Nash Point Lighthouse

Gwybodaeth:

 • Man cychwyn: maes parcio Nash Point. CF61 1ZH. Cyfeirnod grid: SS916683
 • Llanilltud ar Arfordir
 • Llwybrau'r Fro,Cerdded
 • Mynediad am ddim
 • Croeso i gŵn

Golygfeydd ysblennydd ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, ynghyd â ffermdiroedd gwledig a choetiroedd hynafol Castell San Dunwyd.

Walk-Two-logo

Pellter y daith: Taith Marcroes, Coleg Iwerydd a’r Goleudy - 4.5 milltir / Monknash, y goleudy a Marcroes - 4 milltir

Mwynhewch y dirwedd amrywiol a safleoedd o ddiddordeb hanesyddol, yn cynnwys Goleudy Nash Point, eglwys Marcroes a Choleg Iwerydd.

Mae Arfordir Monknash yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei ddilyniant o haenau calchfaen ac erydiad yr arfordir caled a’r clogwyni. 

Cawsant eu llunio dros filoedd o flynyddoedd, a bellach maent yn ymestyn dros 4.5km o’r arfordir rhwng Cwm Nash a Thrwyn San Dunwyd, ac wedi cynyddu dealltwriaeth o’r modd y mae’r arfordir presennol wedi esblygu.

Man cychwyn: maes parcio Nash Point. CF61 1ZH. Cyfeirnod grid: SS916683

No. 2 cy 140 x 300

Mannau o ddiddordeb

Mae digon o lefydd hardd a diddorol i’w gweld wrth gerdded, yn cynnwys:

 • Arfordir Treftadaeth Morgannwg
 • Castell San Dunwyd a'r Ganolfan Gelfyddydau
 • Coleg Iwerydd
 • Goleudy Nash Point
 • Eglwys y Drindod Sanctaidd Marcroes
 • Eglwys San Dunwyd
 • Tarfarn y Plough and Harrow 

 

Hanesion y Fro 

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro. #Valetales

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

Location