Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Penarth Pier Walk

Gwybodaeth:

  • Man cychwyn: maes parcio Hayes Road, Sully. Cyfeirnod grid: ST149679
  • Penarth
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Walk-five-logoMae’r llwybr hwn yn cynnig cipolwg cyfareddol ar y diwydiannau twristiaeth a morwrol sydd wedi bod mor hanfodol i hanes Bro Morgannwg.

Taith gerdded Sully i Bier Penarth: 5 milltir

Ar hyd y ffordd, cewch weld safle’r darllediad radio cyntaf erioed dros y môr yn Nhrwyn Larnog. Gallwch archwilio olion y fagnelfa ger llaw a chadw golwg am ddigonedd o fywyd gwyllt ar hyd yr arfordir ac yn y caeau’r tu hwnt iddo.

Mae dechrau’r hydref yn amser delfrydol i fwynhau’r daith gerdded (ac i gasglu cynnyrch tymhorol!), gan fod y rhan olaf yn gyforiog o gloddiau sy’n llawn aeron o wahanol fathau.

Penarth sydd ym mhen draw’r daith. Gelwid y dref ‘Y Gerddi ger y Lli’ yn sgil gweledigaeth tirberchnogion y cyfnodau Fictoriaidd ac Edwardaidd, a greodd barciau ysblennydd a llecynnau agored bob cam ar hyd y ffordd rhwng canol y dref a glan y môr. Cafodd pier eiconig y dref ei adfer yn ddiweddar, ac mae’n symbol o ynni ac ysbryd y dref. 

Man cychwyn: maes parcio Hayes Road, Sully. Cyfeirnod grid: ST149679

Ydw i'n gyfeillgar i gwn?

 

No. 5 cy140 x 300px

 

Dyma lwybr sy'n cynnig golwg bendigedig ar y diwydiannau twristiaeth a morwrol. Mae dechrau’r hydref yn amser perffaith i fwynhau cerdded oherwydd bod perthi aeron ar bob ochr i hyd helaeth rhan olaf y llwybr.

 

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro. #Valetales

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

 

Location