Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Ewenny & Spring Flowers

Gwybodaeth:

  • Man cychwyn: maes parcio pentref Llansanffraid, CF32 6SA. Cyfeirnod grid: SS895750
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Walk-ten-logo

Mae hwn yn llwybr gwledig, braf, lle gall cerddwyr fwynhau golygfeydd hyfryd byd natur, a rhai wedi eu creu gan unigolion hanesyddol.

Llansanffraid, Corntwn, Ewenni a Gwarchodfa Natur Coed-y-bwl: 8 milltir / Cylched Llansanffraid: 3 milltir / Cylched Corntwn: 5 milltir 

Mae’r daith yn dechrau ym mhentref Llansanffraid, lle mae eglwys hanesyddol Santes Brid, ac yn gorffen ym Mhriordy Ewenni, yr eglwys Normanaidd fwyaf cyflawn sy’n weddill yng Nghymru, a lleoliad un o gampweithiau celf gorau’r artist J. M. W. Turner.

Ceir golygfeydd eithriadol dros dde Cymru. Ar ddiwrnod clir, bydd cerddwyr yn gweld y Pegwn yn Rhosili, Bro Gŵyr, yn ogystal ag arfordir Gwlad yr Haf a mewndir Cymru.

Ymhlith uchafbwyntiau eraill y daith mae pont glep ar draws afon Alun a Gwarchodfa Natur Coed-y-bwl, a elwir hefyd yn ‘Goedwig y Cennin Pedr’. 

No. 10 cy 140 x 300px

 

Mae hwn yn llwybr delfrydol, gwledig lle gall cerddwyr fwynhau golygfeydd naturiol hyfryd a rhai a grëwyd gan bobl dalentog hanesyddol.

 

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro. #Valetales

 

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

 

 

Location