Taith Gerdded Cae Bwganod

Haunted Field

Gwybodaeth:

  • Man cychwyn: Eglwys Sain Niclas, Sain Niclas. CF5 6SN. Cyfeirnod grid: ST090743
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Walk-seven-logo

Taith gerdded unigryw sy'n cynnwys gweld siambrau claddu neolithig, gerddi Edwardaidd a chael hanes chwedlau goruwchnaturiol o fewn 7.5 milltir o grwydro.

Sain Niclas, Gerddi Dyffryn a Llwyneliddon: 7.5 milltir / a thaith ddewisol o 3.5 milltir ychwanegol

Mae siambrau claddu Tinkinswood a Llwyneliddon eu dau yn hŷn na Chôr y Cewri, ac maent yn un o uchafbwyntiau cynharaf y daith ddeniadol hon.

Mae’r daith fyrrach hefyd yn rhoi cyfle i gerddwyr ymweld ag ysblander Gerddi Dyffryn. Mae gweddill y llwybr yn crwydro drwy ffermdir a choetiroedd braf y Fro cyn dychwelyd i bentref hyfryd Sain Niclas.

Siambr claddu Llwyneliddon yw’r lleiaf o’r ddau ar hyd y ffordd, ond hwn yw’r unig un y mae ei gapfaen yn troelli tair gwaith ar noswyl hirddydd haf, mae’n debyg, tra bo gweddill y meini’n mynd i ymdrochi yn yr afon! Dywedir yn ogystal bod ysbryd ceffyl heb gyfrwy na ellir mo’i farchogaeth yn cyniwair yn y cae hwn. Ar yr ochr olau, bydd cerddwyr sy’n ddigon dewr i fentro yma noson Calan Gaeaf i sibrwd eu dymuniadau wrth y meini yn gweld eu gwireddu.

Man cychwyn: Eglwys Sain Niclas, Sain Niclas. CF5 6SN. Cyfeirnod grid: ST090743

No. 7 cy 140 x 300px

 

Taith gerdded unigryw sy'n cynnwys gweld siambrau claddu neolithig, gerddi Edwardaidd a chael hanes chwedlau goruwchnaturiol o fewn 7.5 milltir o grwydro.

 

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro. #Valetales

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

Location