Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

physic-garden

Gwybodaeth:

  • Man cychwyn: Gerddi'r Hen Neuadd, oddi ar High Street, Y Bont-faen CF71 7AH. Cyfeirnod grid: SS994747
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn
Ychwanegu at gynlluniau

Walk-nine-logo

Dewch i ddarganfod tref farchnad hanesyddol y Bont-faen, y caeau a’r llwybrau coediog o’i chwmpas

Y Bont-faen, Aberthin, Sain Hilari a Llanfleiddan: 6.5 milltir / Sain Hilari a Llanfleiddan: 4.5 milltir

Mae’r daith gerdded amrywiol hon yn cynnwys tref farchnad hanesyddol y Bont-faen, y caeau a’r llwybrau coediog o’i chwmpas. Mae’r mannau o ddiddordeb yn gysylltiedig â Iolo Morganwg er mwyn rhoi blas ar wahanol agweddau o’i fywyd a’i gymeriad.

Ganed ef Edward Williams, ond mae’n fwy adnabyddus o dan ei enw barddol. Saer maen oedd e wrth ei waith ond roedd hefyd yn fardd rhamantaidd, yn wleidyddol radicalaidd ac yn ddyngarwr. Ef oedd y cyntaf i awgrymu y dylai fod gan Gymru ei sefydliadau cenedlaethol ei hun, ac un o’i gymynroddion niferus oedd Cerrig yr Orsedd. Dewch i ddilyn yn ôl troed un o gymeriadau mwyaf lliwgar y Fro i ddysgu mwy am y dyn eithriadol hwn.

Iolo Morganwg Heritage Walk

Lawrlwytho taflen y daith gerdded

Diverse walk takes in the historic market town of Cowbridge, its surrounding fields and wooded paths. The places of interest are linked to Iolo Morganwg.

Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro.

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

Location