Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

physic-garden

Gwybodaeth:

  • Man cychwyn: Gerddi'r Hen Neuadd, oddi ar High Street, Y Bont-faen CF71 7AH. Cyfeirnod grid: SS994747
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Walk-nine-logo

Dewch i ddarganfod tref farchnad hanesyddol y Bont-faen, y caeau a’r llwybrau coediog o’i chwmpas

Y Bont-faen, Aberthin, Sain Hilari a Llanfleiddan: 6.5 milltir / Sain Hilari a Llanfleiddan: 4.5 milltir

Mae’r daith gerdded amrywiol hon yn cynnwys tref farchnad hanesyddol y Bont-faen, y caeau a’r llwybrau coediog o’i chwmpas. Mae’r mannau o ddiddordeb yn gysylltiedig â Iolo Morganwg er mwyn rhoi blas ar wahanol agweddau o’i fywyd a’i gymeriad.

Ganed ef Edward Williams, ond mae’n fwy adnabyddus o dan ei enw barddol. Saer maen oedd e wrth ei waith ond roedd hefyd yn fardd rhamantaidd, yn wleidyddol radicalaidd ac yn ddyngarwr. Ef oedd y cyntaf i awgrymu y dylai fod gan Gymru ei sefydliadau cenedlaethol ei hun, ac un o’i gymynroddion niferus oedd Cerrig yr Orsedd. Dewch i ddilyn yn ôl troed un o gymeriadau mwyaf lliwgar y Fro i ddysgu mwy am y dyn eithriadol hwn.

No. 9 cy 140 x 300px

 

Diverse walk takes in the historic market town of Cowbridge, its surrounding fields and wooded paths. The places of interest are linked to Iolo Morganwg.

 

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro.

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

Location