Taith Gerdded y Fforest Hudol

Magical Forest

Gwybodaeth:

  • Man cychwyn: maes parcio'r Goedwigaeth, i'r gogledd o Landdunwyd. Cyfeirnod grid: ST031768
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Walk-eight-logo

Taith gerdded gylchol sy'n amlygu nodweddion gorau Bro Morgannwg: tirwedd ir a phrydferth, eangderau o fforest gynhenid, pentrefi pert a golygfeydd trawiadol o’r arfordir, trefi cyfagos a’r ddinas. 

Hensol, Pendeulwyn a’r cyffiniau: 7 milltir

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae’r fforest gymysg o goed collddail a chonwydd sy’n rhoi ei enw i’r goedwig, sydd hefyd yn gartref i lyn bendigedig a phur Pysgodlyn. Mae cyfle i gael lluniaeth ysgafn ym mhentref hanesyddol Pendeulwyn, cyn dringo’r rhiw i weld goreuon y golygfeydd, gan gynnwys rhai ardaloedd o Gaerdydd yn y pellter.

Ydw i'n gyfeillgar i gwn?

 

No. 8 cy 140 x 300px

 

Circular walk with rich and colourful landscape, large areas of native forest, pretty villages, and a series of impressive views of the coast, nearby towns and city.

 

 

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro.

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

Location