Taith Gerdded Aberogwr

Ogmore Castle

Gwybodaeth:

 • Man cychwyn: maes parcio prif draeth Aberogwr. CF32 0PD. Cyfeirnod grid: SS862756
 • Llanilltud ar Arfordir
 • Llwybrau'r Fro,Cerdded
 • Mynediad am ddim
 • Croeso i gŵn

Vale Trails Walk-One-logo

Golygfeydd ysblennydd o dwyni tywod Merthyr Mawr, Bae Dwnrhefn, Castell Aberogwr, Eglwys Santes Brid a gerddi muriog ac adfail Castell Dwnrhefn. 

Taith gerdded y clogwyni, y twyni tywod a’r tir comin: 8 milltir / Taith flasu Sant y Brid: 4 milltir

Mae’r daith yn mynd â chi ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, ardal ddynodedig oherwydd ei daeareg a’i bywyd gwyllt unigryw. 

Mae’r ardal yn boblogaidd ymhlith cerddwyr o bob gallu. Bydd rhai’n mynd i’r afael â’r daith gyflawn o wyth milltir, ond mae dewisiadau byrrach (gan gynnwys taith sy’n hygyrch i goetshys babi a chadeiriau olwyn) o Fae Dwnrhefn. Un fantais o wneud hon yw gweld y gerddi muriog hanesyddol ac un o’r golygfeydd mwyaf godidog oll a geir ar hyd yr Arfordir Treftadaeth. 

Ydw i'n gyfeillgar i gwn?

 

 No. 1 Cy 140 x 300

 

Mannau o ddiddordeb

Mae digon o lefydd diddorol a phrydferth i’w gweld ar hyd y daith, yn cynnwys: 

 • Drysfa Merthyr Mawr

 • Castell Aberogwr

 • Twyni Aberogwr

 • Canolfan yr Arfordir Treftadaeth

 • Castell Dwnrhefn a'r Gerddi Muriog

 • Eglwys Santes Brid

 

Hanesion y Fro  

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro.

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

Location